Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ασθένεια, μητρότητα και πατρότητα

Οι κανόνες σχετικά με τις παροχές ασθένειας, μητρότητας και πατρότητας είναι παρόμοιοι και αφορούν ασφαλισμένους σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία.

Διαμονές σύντομης διάρκειας και διακοπές 

Κατά τη διάρκεια των διακοπών σας ή άλλης προσωρινής διαμονής σε μία από αυτές τις χώρες, δικαιούστε υγειονομική περίθαλψη, π.χ. ιατρική ή νοσοκομειακή, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της εν λόγω χώρας. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί να πληρώσετε. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ) θα σας βοηθήσει να αποδείξετε τα δικαιώματά σας.  Μάθετε περισσότερα στις σελίδες μας σχετικά με την ΕΚΑΑ 

Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό 

Εάν ταξιδεύετε αποκλειστικά για λόγους ιατρικής περίθαλψης, προτού αναχωρήσετε πρέπει να ζητήσετε έγκριση (έντυπο S2) από τον ασφαλιστικό σας φορέα. Μάθετε περισσότερα στις σελίδες μας σχετικά με την προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη

Ζείτε στο εξωτερικό 

  • Δικαιούστε να λάβετε παροχές ασθένειας σε είδος, π.χ. υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη, στη χώρα κατοικίας σας, ανεξαρτήτως πού είστε ασφαλισμένοι. Δικαιούστε ακριβώς την ίδια περίθαλψη που προβλέπεται για τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.
  • Εάν είστε ασφαλισμένοι σε διαφορετική χώρα από αυτή στην οποία κατοικείτε πρέπει να εγγραφείτε στον φορέα υγειονομικής περίθαλψης του τόπου κατοικίας σας. Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστεί ενδεχομένως να ζητήσετε από τον ασφαλιστικό σας φορέα το έντυπο S1, το οποίο θα προσκομίσετε κατόπιν στον φορέα της χώρας κατοικίας σας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εν προκειμένω οι συνταξιούχοι που κατοικούν σε διαφορετική χώρα από εκείνη που καταβάλλει τη σύνταξή τους και στην οποία είναι ασφαλισμένοι.  Οι διατυπώσεις αυτές δεν είναι όμως αναγκαίες σε περίπτωση προσωρινής διαμονής.

Μάθετε τα δικαιώματά σας ανά χώρα

Χρηματικές παροχές 

Η χώρα στην οποία είστε ασφαλισμένοι φέρει πάντα την ευθύνη για την καταβολή των χρηματικών παροχών ασθένειας, μητρότητας ή πατρότητας, δηλαδή των παροχών που αναπληρώνουν την απώλεια αποδοχών λόγω ασθένειας. Οι παροχές αυτές θα καταβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας όπου είστε ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως πού ζείτε ή διαμένετε.

Περισσότερες πληροφορίες 

Ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις για να μάθετε ποιοι κανόνες ισχύουν στη δική σας περίπτωση.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια; 

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Αποταθείτε στο Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Επιλύστε προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με μια εθνική δημόσια υπηρεσία (SOLVIT)
Ζητήστε νομικές συμβουλές από την Υπηρεσία Προσανατολισμού των Πολιτών (CSS)

Διαδώστε αυτή τη σελίδα