Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ

Η ΕΕ έχει θεσπίσει κοινούς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων κοινωνικής σας ασφάλισης όταν μετακινείστε εντός της Ευρώπης (ΕΕ 28, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Οι κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν αντικαθιστούν τα εθνικά συστήματα με ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα. Όλες οι χώρες μπορούν να αποφασίζουν για τους δικαιούχους ασφάλισης βάσει της νομοθεσίας τους, το είδος των παροχών και τους όρους χορήγησής τους.

Ποιους αφορούν αυτοί οι κανόνες; 

  • Υπηκόους της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας οι οποίοι είναι ή ήταν στο παρελθόν ασφαλισμένοι σε μία από αυτές τις χώρες, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.
  • Απάτριδες ή πρόσφυγες που κατοικούν στην ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, οι οποίοι είναι ή ήταν στο παρελθόν ασφαλισμένοι σε μία από αυτές τις χώρες, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.
  • Υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, που κατοικούν νόμιμα στην επικράτεια της ΕΕ και οι οποίοι έχουν μετακινηθεί μεταξύ αυτών των χωρών, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Οι τέσσερις βασικές αρχές 

  1. Υπάγεστε στη νομοθεσία μίας μόνο χώρας κάθε φορά και, συνεπώς, καταβάλλετε εισφορές σε μία μόνο χώρα. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα αποφασίσουν για το ποιας χώρας η νομοθεσία θα εφαρμοστεί στην περίπτωσή σας. Δεν έχετε δυνατότητα επιλογής.
    Ενημερωθείτε για τους κανόνες που ισχύουν στην περίπτωσή σας
  2. Έχετε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της χώρας στην οποία είστε ασφαλισμένοι. Αυτή είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης ή της απαγόρευσης των διακρίσεων.
  3. Κατά τον υπολογισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που δικαιούστε, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον απαιτείται, οι προηγούμενες περίοδοι ασφάλισης, εργασίας ή διαμονής σας σε άλλες χώρες.
  4. Εάν δικαιούστε χρηματική παροχή από μία χώρα, μπορείτε, κατά κανόνα, να τη λάβετε ακόμα και εάν ζείτε σε διαφορετική χώρα. Αυτή είναι η αρχή της εξαγωγιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες 

Από την 1η Μαΐου 2010, ισχύουν νέοι κανονισμοί για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις. Ενημερωθείτε για τους κανόνες κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζονται στη χώρα που σας ενδιαφέρει. 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση αναθεώρησης της νομοθεσίας της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση τον Μάρτιο 2019.

 

Διαδώστε αυτή τη σελίδα