Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Εργασιακά δικαιώματα

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Κάθε εργαζόμενος στην ΕΕ έχει ορισμένα βασικά δικαιώματα στους εξής τομείς:

  • υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας: γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, χώροι και εξοπλισμός εργασίας, συγκεκριμένοι κίνδυνοι και ευάλωτες ομάδες εργαζομένων,
  • ισότητα ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες: ίση μεταχείριση στην εργασία, έγκυες εργαζόμενες, άδεια μητρότητας, γονική άδεια,
  • προστασία κατά των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής καταγωγής, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας και σεξουαλικού προσανατολισμού,
  • εργατικό δίκαιο: μερική απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, χρόνος εργασίας, απασχόληση των νέων, ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους.

Κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να μεριμνά ώστε η εθνική της νομοθεσία να προστατεύει τα δικαιώματα αυτά, τα οποία κατοχυρώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ περί απασχόλησης (Οδηγίες).

Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας δεν γίνονται σεβαστά, πρέπει κατ' αρχάς να προσφύγετε στην επιθεώρηση εργασίας, στο εργατικό δικαστήριο, κ.λπ. της χώρας σας.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα