Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων

Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων

Η ευρωπαϊκή κοινωνία και οι αγορές εργασίας μεταβάλλονται συνεχώς. Οι αλλαγές αυτές προκαλούνται από διάφορους παράγοντες, όπως η παγκοσμιοποίηση, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η γήρανση του πληθυσμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναλύοντας τις σημαντικές τάσεις στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, παρέχει στήριξη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα ακόλουθα κεφάλαια αυτού του δικτυακού τόπου:

Ειδικότερα, η Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και στην προώθηση ίσων ευκαιριών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο ακόλουθο κεφάλαιο αυτού του δικτυακού τόπου:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει περισσότερες από 50 μελέτες κάθε χρόνο. Οι περισσότερες από αυτές χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PROGRESS. Στο τμήμα αυτό του δικτυακού τόπου και μέσω της βάσης δεδομένων για τα έγγραφα θα βρείτε μελέτες που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων ευκαιριών.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα