Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Δυνατότητες σταδιοδρομίας

Έδρα Ευρωπαϊκής Επιτροπής – κτίριο Berlaymont

Το γεγονός ότι η απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές συγκαταλέγονται στις δραστηριότητες αυτής της Γενικής Διεύθυνσης, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παράσχουμε οποιοδήποτε είδος άμεσης απασχόλησης, εκτός άν πρόκειται για την κάλυψη των αναγκών της ίδιας της Γενικής Διεύθυνσης. Η ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, συνεπώς, ακολουθεί την ίδια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα.

Μπορείτε να εργασθείτε σε αυτή τη Γενική Διεύθυνση όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά όργανα είτε ως μόνιμο μέλος του προσωπικού είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Συμβάσεις αορίστου χρόνου

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως μόνιμος υπάλληλος, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO).  Αποστολή της είναι να διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς επιλογής μόνιμου προσωπικού με υψηλά προσόντα για πρόσληψη σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Στον δικτυακό τόπο της EPSO μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, να λάβετε απαντήσεις στα πιο κοινά ερωτήματά σας και να μάθετε πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου, θα σας ήταν ίσως χρήσιμο να ενημερωθείτε για τα διάφορα είδη συμβάσεων.

Άλλες ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Γενική μας Διεύθυνση δημοσιεύει συγκεκριμένες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν τις δραστηριότητές της.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα