Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ

Εάν είστε υπήκοος χώρας μέλους της ΕΕ, μπορείτε να εργαστείτε ή να αναζητήσετε εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα των εργαζομένων που μετακινούνται στο εσωτερικό της ΕΕ και για άλλα σχετικά δικαιώματα, καθώς και για τους περιορισμούς που ισχύουν στην περίπτωση εργαζομένων από χώρες που προσχώρησαν πρόσφατα στην ΕΕ.

Παρέχει επίσης σύντομη επισκόπηση των δικαιωμάτων υπηκόων χωρών εκτών ΕΕ όσον αφορά την εργασία σε χώρα της ΕΕ.

Στον δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε λεπτομερή στοιχεία για τους όρους που ισχύουν σε περίπτωση που αποσπαστείτε προσωρινά από τον εργοδότη σας σε άλλο κράτος μέλος.

Και, βέβαια, πολύτιμος οδηγός εάν αναζητάτε εργασία στο εξωτερικό ή προετοιμάζετε τη μετακίνησή σας είναι το δίκτυο EURES το οποίο διαθέτει πάνω από 850 συμβούλους. Στην πύλη EURES θα βρείτε πληροφορίες για τις κενές θέσεις εργασίας, καθώς και άλλες πρακτικές συμβουλές.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα