Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Αντιμετώπιση των διακρίσεων στην εργασία

Έχετε το δικαίωμα ίσων ευκαιριών! Η ίση μεταχείριση αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι παράνομη η διάκριση λόγω του φύλου, της ηλικίας, της αναπηρίας, της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, της θρησκείας, των πεποιθήσεων ή του σεξουαλικού προσανατολισμού ενός ατόμου.  

Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Νόμοι σχετικά με τα ίσα δικαιώματα γυναικών και ανδρών υπήρχαν και στο παρελθόν, από τις πρώτες ημέρες ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Από τη δεκαετία του 1970, συνολικά 13 νομοθεσίες έχουν υιοθετηθεί με στόχο τη διασφάλιση ότι γυναίκες και άντρες λαμβάνουν ισότιμη μεταχείριση στο θέμα της εργασίας. 

Οι νόμοι αυτοί καλύπτουν ένα εύρος περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της ίσης μεταχείρισης όταν κάνουν αίτηση για μία εργασία, της ίσης μεταχείρισης στο χώρο εργασίας, της προστασίας των εγκύων εργαζομένων και των μητέρων που θηλάζουν, της άδειας μητρότητας και της γονικής άδειας. 

Εκατομμύρια γυναίκες και άντρες σε όλη την Ευρώπη απολαμβάνουν καθημερινά αυτά τα δικαιώματα, λίγοι όμως από αυτούς γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πίσω από τους νόμους αυτούς! 

Αντιμετώπιση άλλων μορφών διακρίσεων στην εργασία

Στους νόμους σχετικά με τα ίσα δικαιώματα μεταξύ γυναικών και ανδρών συμπεριλήφθηκε το 2000 μία νέα νομοθεσία της ΕΕ που απαγορεύει τη διάκριση και σε άλλα θέματα. Σύμφωνα με τους νέους αυτούς νόμους είναι παράνομο να γίνεται διάκριση στο πρόσωπο κάποιου λόγω: 

  • Φυλετικής και εθνικής καταγωγής
  • Θρησκείας και πεποιθήσεων
  • Αναπηρίας
  • Σεξουαλικού προσανατολισμού
  • Ηλικίας 

Αυτά τα πέντε πεδία διάκρισης, μαζί με τη διάκριση λόγω φύλου συμπεριλαμβάνονται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως πεδία όπου η ΕΕ μπορεί να ενεργήσει για να αποτρέψει τη διάκριση.  

Φυσικά η διάκριση μπορεί να γίνει και για άλλους λόγους π.χ. επειδή ένα άτομο είναι ή δεν είναι παντρεμένο, λόγω του εισοδήματός του ή λόγω του τόπου κατοικίας του. Η διάκριση μπορεί να υπάρξει επίσης και λόγω ενός συνόλου διαφορετικών παραγόντων π.χ. λόγω της ηλικίας και του φύλου ενός ατόμου (π.χ. μία γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να αντιμετωπιστεί άνισα στην αγορά εργασίας). Εάν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα σχετικά με το φαινόμενο της πολλαπλής διάκρισης θα βρείτε ενδιαφέρουσα αυτήν την έκθεση. 

Οι νόμοι προστασίας των ατόμων από τη διάκριση λόγω της φυλετικής και εθνικής καταγωγής τους (π.χ. επειδή είναι μαύροι ή Ρομά) καλύπτουν όχι μόνο την απασχόληση, αλλά και άλλες περιοχές της καθημερινότητας όπου η άνιση μεταχείριση μπορεί να συμβεί π.χ. σε σχολεία, σε θέματα στέγασης, περίθαλψης ή πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες π.χ. άνιση μεταχείριση σε καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.λπ. 

Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν την υποχρέωση να υιοθετούν αυτούς τους κανόνες ισότητας. Οι χώρες που εντάσσονται στην ΕΕ πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς. 

Η πολιτική ισότιμης αντιμετώπισης της ΕΕ θέτει τα ελάχιστα επίπεδα προστασίας που ισχύουν για όλους όσους ζουν και εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες μπορούν να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο και να υιοθετήσουν ακόμα πιο αυστηρά νομικά μέτρα. 

Παροχή βοήθειας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ περί ισότητας, καθώς και σχετικά με το πού μπορείτε να αποταθείτε στη χώρα σας για συμβουλές και ενημέρωση, επισκεφτείτε τους συνδέσμους σ΄αυτή τη σελίδα. 

Η νομοθεσία είναι ζωτικής σημασίας στη μάχη για την ισότητα, αλλά γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει μία σειρά μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στα έργα χρηματοδότησης, την πραγματοποίηση ερευνών για την υποστήριξη των εκστρατειών ενημέρωσης και πληροφόρησης.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα