Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ειδήσεις 10/03/2020

Πρόσκληση υποβολής επιτυχών παραδειγμάτων εύλογων προσαρμογών για άτομα με αναπηρία

Είστε εργοδότης στην ΕΕ και έχετε λάβει μέτρα προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία; Η Επιτροπή θα ήθελε να ακούσει τις απόψεις σας.

© Shutterstock / sylv1rob1

Στο πλαίσιο της εκστρατείας της υπέρ της ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει ένα φυλλάδιο στο οποίο συγκεντρώνονται επιτυχή παραδείγματα εύλογων προσαρμογών στον χώρο εργασίας για άτομα με αναπηρία.

Αρκετοί εργοδότες από κράτη μέλη στα οποία διοργανώθηκαν τοπικές εκδηλώσεις έχουν αποστείλει ήδη παραδείγματα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στη διάθεσή της όσο το δυνατόν περισσότερα παραδείγματα, καλούμε τους εργοδότες της ΕΕ να ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση ώστε οι εργοδότες σε ολόκληρη την ΕΕ να έχουν τη δυνατότητα να εμπνευστούν από το μέγιστο δυνατό αριθμό παραδειγμάτων.

Ποιος μπορεί να λάβει μέρος;

  • Είστε εργοδότης και απασχολείτε εργαζόμενους με αναπηρία
  • Έχετε θέσει σε εφαρμογή εύλογες προσαρμογές στο χώρο εργασίας για τους εργαζόμενους με αναπηρία που απασχολείτε

Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος;

Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά με την εκστρατεία, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα EMPL DISC.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα