Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Ο πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και καίρια δικαιώματα για τη στήριξη της καλής λειτουργίας και της δίκαιης διάστασης των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας.

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων προορίζεται κατ' αρχήν για τη ζώνη του ευρώ, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που επιθυμούν να αποτελέσουν μέρος του.

Η εφαρμογή των αρχών και των δικαιωμάτων που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί κοινή ευθύνη των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων.

Η διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων έγινε από τους ηγέτες της ΕΕ κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής στο Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα