Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας

Η ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας (EAfA) συνενώνει κυβερνήσεις και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας, της προσφοράς και της συνολικής προβολής των προγραμμάτων μαθητείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, προάγοντας παράλληλα την κινητικότητα των μαθητευομένων. Τα μέλη της EAfA μπορούν να επωφελούνται από τις υπηρεσίες στήριξης των θέσεων μαθητείας, οι οποίες παρέχουν επιγραμμικούς πόρους και ευκαιρίες δικτύωσης που επιτρέπουν σε άτομα με κοινά ενδιαφέροντα να συνδέονται, να μαθαίνουν και να ενεργούν αναλόγως.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας

Υπηρεσίες στήριξης των θέσεων μαθητείας

Σκοπός των υπηρεσιών στήριξης των θέσεων μαθητείας είναι η βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες στήριξης των θέσεων μαθητείας

Γίνετε μέλος της συμμαχίας!

Η EAfA αποτελεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και άντλησης διδαγμάτων από βέλτιστες πρακτικές. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε εταίρους, να αναπτύξετε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες και να αποκτήσετε πρόσβαση στα τελευταία νέα και εργαλεία για τα προγράμματα μαθητείας. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αναλάβουν σχετική δέσμευση θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση δέσμευσης και να την υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν επιθυμείτε να τηρείστε ενήμεροι για τη συμμαχία, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να γίνετε συνδρομητές και να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της EAfA.

Καταχωρίστε τις συγκεκριμένες ευκαιρίες μαθητείας και κατάρτισης που προσφέρετε στον νέο ιστότοπο Drop'pin.

Η EAfA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διαδώστε αυτή τη σελίδα