Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Δεξιότητες και προσόντα

Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, μαθαίνουμε, συμμετέχουμε στην κοινωνία και καθοδηγούμε την καθημερινή μας ζωή αλλάζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις παγκόσμιες και τις δημογραφικές προκλήσεις. Οι σωστές δεξιότητες βοηθούν τα άτομα να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές και να διασφαλίσουν την ευημερία τους, ενόσω συνεισφέρουν παράλληλα στην κοινωνία, την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

Σήμερα, τα άτομο πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πολλές και ποικίλες δεξιότητες, από τις βασικές, όπως ο αλφαβητισμός, ο αριθμητισμός και οι ψηφιακέςεπαγγελματικές ή τεχνικές δεξιότητες, μέχρι τις επιχειρηματικές ικανότητες και τις εγκάρσιες δεξιότητες, όπως οι ξένες γλώσσες ή η ατομική εξέλιξη και οι μεταγνωστικές ικανότητες.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα διάφορες προκλήσεις:

  • Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε και απαιτούν αλλαγή στις δέσμες δεξιοτήτων ώστε να αξιοποούνται πλήρως οι δυνατότητές τους.
  • Η δημογραφική αλλαγή απαιτεί από την Ευρώπη να αξιοποιήσει όλα τα ταλέντα και την πολυμορφία της. Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσει­ νέες ευκαιρίες απασχόλησης στις οικονομίες της τρίτης ηλικίας και της παροχής φροντίδας.
  • Η πανδημία COVID-19 έκανε την τηλεργασία και την εξ αποστάσεως μάθηση πραγματικότητα για εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ και έφερε στο φως τα όρια της ψηφιακής μας ετοιμότητας. Η πανδημία έχει επίσης επηρεάσει αρνητικά τις ευκαιρίες απασχόλησης για πολλούς.
  • Too many people cannot find a job because they do not have the right skills or they are working in jobs that do not match their talents.
  • At the same time, 40% of employers cannot find people with the right skills to fill their vacancies; and too few people have the skill sets and support to see setting up their own business as a realistic route.
  • An unacceptably high proportion of Europeans – one in five – struggle with reading and writing, and even more have poor numeracy and digital skills.
  • While everyone should have the chance to upgrade their skills on a regular basis – only 4 in 10 adults take part in learning.

Education and training in Europe is the competence of Member States. National and regional labour markets and education systems are faced with their own specific challenges but Member States share similar problems and opportunities.

That is why European initiatives for skills aim to mobilise all European stakeholders along the following lines of action:

Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων της 1ης Ιουλίου 2020 καθορίζει ένα πενταετές σχέδιο με 12 δράσεις που θα βοηθήσουν τα άτομα στην Ευρώπη να αποκτήσουν καλύτερες δεξιότητες.

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό κρατών μελών κάθε χρόνο για να καθοδηγήσουν στη χάραξη της εθνικής τους πολιτικής, ενώ η χρηματοδότηση της ΕΕ συμβάλλει στην πρακτική εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής:

Διαδώστε αυτή τη σελίδα