Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic impact of the Coronavirus

Oplysningerne er ikke tilgængelige på det valgte sprog. Prøv med et andet sprog.

Sprogpolitik

Vores websted følger de generelle sproglige retningslinjer for EUROPA. Vi forsøger at offentliggøre så meget information som muligt på de 24 EU-sprog. Men på grund af begrænset oversættelseskapacitet og korte frister for visse dokumenter (f.eks. nyheder) er mange oplysninger kun tilgængelige på engelsk, fransk og tysk.

Lovgivning og andre officielle dokumenter offentliggøres på alle EU-sprog på EUR-Lex, Europa-Kommissionens portal til EU-lovgivningen.

Del denne side