Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Nyheder 09/09/2016

Den sociale dagsorden nr. 45 – kvalifikationer: en ny dagsorden

Over de næste måneder gennemfører Europa-Kommissionen ti initiativer for at gennemføre dagsordenen for nye kvalifikationer for Europa, som blev vedtaget den 10. juni.

 

 

 

Den sociale dagsorden nr. 45 fokuserer primært på

  • færdighedsgarantien (vejen til bedre læse- og skrivefærdigheder, talforståelse og digitale kompetencer for voksne arbejdstagere)
  • metode til fremme af den europæiske referenceramme for kvalifikationer.

Som opfølgning på den tidligere udgave om flygtninge giver den også en detaljeret gennemgang af Handlingsplan om integration af tredjelandsstatsborgere, som Kommissionen vedtog den 7. juni.

Del denne side