Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Dine rettigheder land for land

De seneste udgaver af vejledningerne til de nationale sociale sikringsordninger foreligger nu også som netsider. Deres format og indhold er revideret for at gøre dem mere brugervenlige.

De reviderede vejledninger foreligger på engelsk, fransk og tysk samt landets eget eller egne sprog.

Klik på et flag og læs om din ret til pension, arbejdsløshedsunderstøttelse, familieydelser og andre sociale sikringsydelser i...

Del denne side