Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Undersøgelser, evaluering, konsekvensanalyse

© Bacho Foto / Fotolia

Samfundet og arbejdsmarkederne i EU ændrer sig hurtigt. Ændringerne skyldes mange forskellige faktorer, bl.a. globaliseringen, den teknologiske udvikling og befolkningens aldring. 

Kommissionen bistår de politiske beslutningstagere ved at analysere vigtige aspekter af udviklingen i samfundet og på arbejdsmarkedet. Læs mere her: Arbejdsmarkeds- og samfundsanalyser

Evalueringer og konsekvensanalyser af politikker og fonde på området beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion sikrer, at EU's politikker og love udformes på en åben og gennemsigtig måde, der anvender den bedste, tilgængelige dokumentation og understøttes af omfattende inddragelse af interessenter. Det hjælper med at nå mål med færrest mulige omkostninger. Læs mere her: Evaluering og konsekvensanalyse 

Udgivelser, som Kommissionen har bestilt inden for beskæftigelse, sociale anliggender og ligestilling, herunder undersøgelser, som understøtter evalueringer og konsekvensanalyser, er tilgængelige på dette website via publikationskataloget.

Del denne side