Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Sammen om rettigheder: strategien for personer med handicap

Velkommen til sammen om rettigheder, Europa-Kommissionens kampagne til fremme af rettigheder for personer med handicap i og uden for Europa.

87 millioner
mennesker i EU har et handicap
Over 50 %
føler sig forskelsbehandlet
50,8 %
er i beskæftigelse
40.9%
har ikke råd til uforudsete udgifter
Over 1 million
under 65 år bor på institutioner.

På trods af fremskridt på mange områder møder personer med handicap stadig betydelige hindringer for deres adgang til sundhedspleje, uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter og deltagelse i det politiske liv.

Det er ikke kun et problem for personer med handicap eller interessegrupper, men for samfundet som helhed.

Kampagnen sammen om rettigheder vil sikre, at alle kan gøre brug af deres rettigheder og leve som ligestillede i en ægte Union med lige muligheder.

Vores mål er at vise personer med handicap, deres støttenetværk og borgere generelt, hvad EU gør for at sikre, at personer med handicap rent faktisk kan udøve deres rettigheder.

EU’s tiårs strategi for rettigheder for personer med handicap

Tre unge går rundt i byen. En af dem sidder i kørestol. Tekst med ordlyden: sammen om rettigheder, #EUDisabilityRights, #UnionOfEquality.

Europa-Kommissionens tiårs strategi har til formål at gøre en positiv forskel for personer med handicap i og uden for EU. Alle bør være fri for forskelsbehandling og kunne gøre brug af deres rettigheder i en Union med lige muligheder. De bør kunne få en god uddannelse, få et job, rejse og træffe valg uden hindringer. Denne strategi indeholder konkrete tiltag, der skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan gøre brug af deres rettigheder og have samme chancer i livet som alle andre.
Få mere at vide.

Vær med

Vi tror på, at personer med handicap har ret til at træffe deres egne valg om deres liv. Derfor har vi skabt denne kampagne i samarbejde med personer med handicap og deres støttepersoner.

Vi opfordrer alle til at være med og tilmelde sig vores mailingliste for at få de nyeste opdateringer om kampagnen og materialer, som I kan tilpasse til jeres behov.

Alle stemmer er vigtige, og alle klik tæller.

Vær med i fællesskabet, og bliv en støtte.

Mød vores fortalere

Vores fortalere er ambassadører for kampagnen og skaber opmærksomhed om den i hele Europa. De er influencere og personer med handicap med deres egne synspunkter om de hindringer, de står overfor, og om hvad der skal gøres for at sikre, at de kan udnytte alle de muligheder, de har.

Mød fortalerne.

Medier

Vil I fortælle vores historie? Vil I skabe opmærksomhed om kampagnen eller bare have mere at vide? I kan få adgang til materialet og medieværktøjskassen i medieafsnittet.

Del denne side