Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Bliv hørt om styrkelsen af det sociale Europa

Den europæiske søjle for sociale rettigheder er vores sociale strategi for at sikre, at overgangen til klimaneutralitet, digitalisering og demografiske forandringer samt genopretningen efter covid-19-pandemien sker på en socialt retfærdig måde. Den bygger på 20 principper.

For at EU kan komme ud af den nuværende krise, er det nødvendigt at skabe opsving, opbygge modstandsdygtighed og styre økonomien i retning af en retfærdig, grøn og digital omstilling. Dette bør ikke ske på bekostning af de fattigste mennesker, regioner eller lande. Opsvinget skal være inklusivt og retfærdigt. Den europæiske søjle for sociale rettigheder er et fundament til at tackle de sociale og økonomiske udfordringer i vor tid.

For at støtte gennemførelsen af søjlen og bane vejen for handlingsplanen (som skal fremlægges i begyndelsen af 2021) har Kommissionen startet en bred debat med alle EU's lande og regioner og med alle vores partnere.

Sammen vil vi opgradere Europas sociale markedsøkonomi, så den er klar til nutidens og fremtidens muligheder og udfordringer, og vi vil sikre retfærdig omstilling for alle.

Arrangementer

Kommissionen vil fremme og støtte arrangementer og debatter vedrørende alle spørgsmål, der er omfattet af søjlens principper på nationalt, regionalt og lokalt plan. Vi går efter, at alle vores partnere engagerer sig og deltager aktivt.

Del denne side