Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Over 100 agreements signed with microfinance providers since start of EU microfinance initiatives

Oplysningerne er ikke tilgængelige på det valgte sprog. Prøv med et andet sprog.

de en fr

Sprogpolitik

Vores websted følger de generelle sproglige retningslinjer for EUROPA. Vi forsøger at offentliggøre så meget information som muligt på de 24 EU-sprog. Men på grund af begrænset oversættelseskapacitet og korte frister for visse dokumenter (f.eks. nyheder) er mange oplysninger kun tilgængelige på engelsk, fransk og tysk.

Lovgivning og andre officielle dokumenter offentliggøres på alle EU-sprog på EUR-Lex, Europa-Kommissionens portal til EU-lovgivningen.

Del denne side