Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Den europæiske beskæftigelsesstrategi

Den europæiske beskæftigelsesstrategi (EES) blev introduceret i 1992, da EU-landene satte sig for at etablere et sæt fælles mål for beskæftigelsespolitikken. Det primære mål er at skabe flere og bedre job i hele EU.

Strategien er nu en del af Europa 2020-vækststrategien, og den gennemføres gennem det europæiske semester, en årlig proces, som skal fremme tæt politisk koordinering blandt EU's medlemslande og EU-institutioner.

Særligt gennemførelsen af EES - som støttes af Beskæftigelsesudvalgets arbejde - omfatter følgende fire trin i det europæiske semester:

  1. Beskæftigelsesretningslinjerne - fælles prioriteter og mål for beskæftigelsespolitikken foreslået af Kommissionen, aftalt mellem de nationale regeringer og vedtaget af EU-Rådet.
  2. Den fælles beskæftigelsesrapport - bygger på a) vurdering af beskæftigelsessituationen i Europa, b) gennemførelsen af beskæftigelsesretningslinjerne og c) en vurdering af resultattavlen med de vigtigste beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer. Den offentliggøres af Kommissionen og vedtages af EU-Rådet.
  3. Nationale reformprogrammer -  indgives af medlemslandene og analyseres af Kommissionen for at sikre, at de stemmer overens med Europa 2020-strategien. (Database over nationale reformprogrammer før 2011)
  4. Med udgangspunkt i vurderingen af de nationale reformprogrammer offentliggør Kommissionen række landerapporter, som analyserer medlemslandenes økonomiske politikker og anliggender - de landespecifikke henstillinger.

Del denne side