Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Jaká máte práva?

Pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení se vztahují na vnitrostátní právní předpisy zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, jež se týkají:

Pravidla koordinace jsou nařízení, a proto jsou přímo použitelná ve všech členských státech EU. To znamená, že vnitrostátní orgány, veřejná správa, orgány sociálního zabezpečení a soudy je musí dodržovat. Stane-li se, že jsou s nimi vnitrostátní právní předpisy v rozporu, mají předpisy EU přednost.

V některých případech nemusí být vůbec jednoduché rozhodnout, jestli se pravidla koordinace na určitou dávku vztahují, či nikoli. Poradili bychom vám proto, abyste kontaktovali orgán sociálního zabezpečení.
Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Které dávky nejsou zahrnuty do právních předpisů o koordinaci?

  • Jistý počet zvláštních peněžitých dávek, které se nezakládají na příspěvcích (tzv. nepříspěvkové dávky), vám bude vyplácet pouze orgán v zemi vašeho bydliště (a to z prostředků, které má sám k těmto účelům k dispozici). Většinou jsou vypláceny lidem, jejichž důchod či příjem nedosahuje určité úrovně. Dávky vám však úřad nevyplatí, jestliže máte bydliště v jiné zemi. Seznam těchto dávek můžete najít v příloze X nařízení č. 883/2004.
  • Pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení se nevztahují na sociální a léčebnou pomoc. Poskytnutí těchto dávek většinou závisí na vaší finanční situaci.
  • Pravidla EU o koordinaci také nelze uplatnit, pokud jde o zdanění. Konkrétní informace vám poskytne daňový úřad vaší země. 

Potřebujete poradit?

Nenašli jste informaci, kterou hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením určitého problému?

Zjistěte si více o vašich právech na sociální zabezpečení a zdravotní péči v jiných zemích EU na stránkách Vaše Evropa
Kontaktujte službu Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11
Narazíte-li v zahraničí na problém s vnitrostátním správním orgánem, obracejte se na síť SOLVIT.
O právní radu můžete požádat na stránkách Vaše Evropa – Poradenství

Sdílet tuto stránku