Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Koordinace sociálního zabezpečení na úrovni EU

EU poskytuje společná pravidla, která chrání práva občanů v oblasti sociálního zabezpečení při pobytu v ostatních zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku. Evropská pravidla koordinace sociálního zabezpečení nenahrazují vnitrostátní systémy. Členské země samy rozhodují, kdo bude podle jejich právních předpisů pojištěn, jaké dávky budou vypláceny a za jakých podmínek.

Pro koho tato pravidla platí? 

Čtyři hlavní zásady 

  1. Nikdy se na vás nevztahuje systém více zemí najednou. Příspěvky proto také platíte jen v jedné zemi. O tom, čí systém se na vás bude vztahovat, rozhodnou orgány sociálního zabezpečení. V tomto ohledu si nemůžete sami vybrat.
    Chcete se dozvědět, která pravidla se vztahují na vás?
  2. Máte tatáž práva a tytéž povinnosti jako státní příslušníci země, ve které máte pojištění. V tom spočívá zásada rovného zacházení neboli zásada nediskriminace.
  3. Když žádáte o určitý typ dávky, zohlední se v případě potřeby i předcházející období, během kterého jste byli pojišteni, pracovali jste nebo pobývali na území jiných zemí.
  4. Pokud máte nárok na výplatu určité dávky v jednom státě, obvykle je možné, aby vám byla vyplácena i tehdy, pokud žijete ve státě jiném. Tento princip se nazývá zásada převoditelnosti.

Další informace 

Od 1. května 2010 platí aktualizovaná nařízení koordinace sociálního zabezpečení (nařízení č. 883/2004 a 987/2009). Další informace najdete v odpovědích na časté dotazy. Více o pravidlech sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích najdete zde. 

Dne 13. prosince 2016 předložila Evropská komise návrh revize právních předpisů EU o koordinaci sociálního zabezpečení. Evropský parlament a Rada EU dosáhly v březnu 2019 předběžné dohody o tomto návrhu.

Potřebujete poradit? 

Nenašli jste informaci, kterou hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením určitého problému?

Kontaktujte Europe Direct Stačí vytočit 00800 6 7 8 9 10 11.
Problém týkající se vnitrostátních správních orgánů vám může pomoci vyřešit naše síť SOLVIT
Právní radu vám poskytne Občanský rozcestník

Sdílet tuto stránku