Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Aktuality 30/03/2020

Koronavirus: Komise předkládá praktické pokyny k zajištění volného pohybu klíčových pracovníků

Komise dnes vydala nové praktické rady, které mají zajistit, aby se mobilní pracovníci v EU, zejména ti, kteří vykonávají klíčové profese v boji proti pandemii koronaviru, mohli dostat na své pracoviště.

Týká se to mimo jiné osob pracujících v odvětví zdravotní péče, v potravinářství a v dalších základních službách, jako je péče o děti či péče o seniory, a kritických pracovníků veřejných služeb.

I když je pochopitelné, že členské státy zavedly kontroly na vnitřních hranicích s cílem omezit šíření koronaviru, je nezbytné, aby klíčoví pracovníci mohli bez zdržení dorazit do zaměstnání.

pokynech, které dnes byly zveřejněny, se uvádějí pracovníci v řadě klíčových profesí, u nichž je zásadní nepřerušovaný volný pohyb v EU. Seznam uvedený v těchto pokynech není vyčerpávající. 

Kromě těchto zvláštních kategorií pracovníků se v pokynech rovněž vyjasňuje, že členské státy by měly obecně umožnit příhraničním pracovníkům, aby nadále překračovali hranice, pokud je práce v dotyčném odvětví v hostitelském členském státě stále povolena. Členské státy by měly k příhraničním a tuzemským pracovníkům přistupovat stejně.

Pokud jde o sezónní pracovníky, zejména v zemědělství, žádá se po členských státech, aby si vyměňovaly informace o svých různých potřebách na technické úrovni a zavedly zvláštní postupy, které těmto pracovníkům umožní hladký přechod, aby se tak vyřešil nedostatek pracovních sil v důsledku krize. 

Tyto pokyny doplňují nedávno přijaté 

Sdílet tuto stránku