Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Rodinní příslušníci

Pokud státní příslušník země EU pracuje v Unii mimo svou zemi, mají členové jeho rodiny právo v této zemi pobývat a pracovat, a to bez ohledu na státní příslušnost. Děti tam mají právo na vzdělání.

Právo pobytu

Administrativní formality

Právo pracovat

Rodinní příslušníci:

  • nepotřebují pracovní povolení, ani když nemají státní příslušnost země EU
  • mají právo na rovné zacházení, včetně všech sociálních a daňových výhod

Právo na vzdělání

Děti státních příslušníků země EU, kteří v Unii pracují mimo svou zemi:

  • mají právo na vzdělání v hostitelské zemi bez ohledu na státní příslušnost, a to za týchž podmínek jako státní příslušníci dotyčné země
  • musejí dostat stejnou možnost získat stipendium a další studijní granty

Sdílet tuto stránku