Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Volná místa

Sídlo Evropské komise – budova Berlaymont

I když se toto generální ředitelství zabývá zaměstnaností a sociálními politikami, neznamená to, že vám můžeme přímo nabídnout práci, kromě pracovních příležitostí v našem generálním ředitelství. Toto GŘ je součástí Evropské komise a nábor svých pracovníků provádí stejným způsobem.

V tomto generálním ředitelství, stejně jako ve všech orgánech EU, můžete pracovat jako stálý zaměstnanec nebo na základě smlouvy na dobu určitou.

Trvalá smlouva

Pokud máte zájem o trvalou smlouvu, můžete se podívat na oficiální stránky Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO). Jeho úkolem je pořádat otevřená výběrová řízení pro výběr vysoce kvalifikovaných pracovníků pro všechny orgány Evropské unie, tedy pro Evropský parlament, Radu, Evropskou komisi, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a pro Evropského veřejného ochránce práv. Zde zjistíte, jak podat přihlášku, najdete zde odpovědi na nejčastější otázky a dozvíte se, kde můžete získat více informací.

Smlouva na dobu určitou

Některé informace o pracovních příležitostech na dobu určitou:

Jiné příležitosti

Naše generální ředitelství občas zveřejňuje konkrétní výzvy k vyjádření zájmu , které se týkají jeho činností.

Sdílet tuto stránku