Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropský pilíř sociálních práv se stává skutečností

Evropský pilíř sociálních práv stanoví 20 klíčových zásad a práv, které podporují spravedlivé a řádné fungování trhů práce. Je rozdělen do tří kapitol:

Akční plán

Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv uvádí konkrétní opatření, jak realizovat 20 zásad pilíře v praxi. K provádění těchto opatření bude nutné společné úsilí všech členských států a Unie s aktivním zapojením sociálních partnerů a občanské společnosti. Akční plán stanoví tři cíle na úrovni EU v oblasti zaměstnanosti, dovedností a sociální ochrany, které by měly být splněny do roku 2030.

Akční plán vychází z rozsáhlé veřejné konzultace, v jejímž rámci dorazilo více než 1000 příspěvků.

Nejnovější iniciativy v rámci akčního plánu

Sdílet tuto stránku