Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropský pilíř sociálních práv se stává skutečností

Pilíř tvoří 20 klíčových principů a práv, o něž se budou opírat spravedlivé a hladce fungující trhy práce a sociální systémy.

Primárně je navržen pro eurozónu, ale může být uplatňován ve všech členských státech EU, které se na něm budou chtít podílet.

Prosazování zásad a práv vymezených v evropském pilíři bude společnou odpovědností členských států, orgánů EU, sociálních partnerů a dalších zúčastněných stran.

Vytvoření evropského pilíře sociálních práv ohlásili vedoucí představitelé EU na göteborském summitu o sociálních otázkách v listopadu 2017.

Sdílet tuto stránku