Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) má podpořit členské státy EU při poskytování potravin a základní materiální pomoci nejchudším.

Tato pomoc může zahrnovat potraviny, oblečení a další základní předměty osobní potřeby, jako je obuv, mýdlo a toaletní potřeby.

Kromě materiální pomoci je třeba rovněž přijmout opatření v zájmu sociálního začlenění, např. pomáhat lidem vymanit se z chudoby.

Vnitrostátní orgány mohou nejchudším osobám poskytnout také nemateriální pomoc, pomoci jim lépe se začlenit do společnosti.

Finanční prostředky z fondu FEAD mají lidem pomoci vymanit se z chudoby a sociálního vyloučení.

Cílem tedy je pomoci těm nejchudším s řešením základních potřeb. Díky tomu budou schopni se ucházet o zaměstnání nebo navštěvovat kurz odborné přípravy, což je financováno právě z Evropského sociálního fondu.

Komise schvaluje vnitrostátní programy členských zemí na období 2014–2020. Na jejich základě provádějí vnitrostátní orgány rozhodnutí o poskytování pomoci prostřednictvím partnerských organizací (často nevládních). Podobný přístup se již uplatňuje u fondů soudržnosti.

Země EU mohou rozhodnout, jaký typ pomoci poskytnou (zda potravinovou pomoc či předměty základní materiální potřeby), a to podle své vlastní situace, i jakým způsobem pomoc zajistí a dodají potřebným osobám.

Vnitrostátní orgány ji mohou zakoupit buď přímo samy a pak ji dodat partnerským organizacím, nebo těmto organizacím poskytnout finanční prostředky na nákup pomoci. Partnerské organizace, které pak potraviny a ostatní předměty pomoci nakoupí, je mohou distribuovat přímo nebo mohou o pomoc s distribucí požádat další partnerské organizace.

Partnerské organizace jsou buď veřejnoprávní subjekty nebo nevládní organizace, které si vnitrostátní orgány vyberou na základě objektivních a transparentních kritérií stanovených na národní úrovni.

Přehledné informace o tom, jak to probíhá na vnitrostátní úrovni, najdete v infopřehledech FEAD o jednotlivých zemích

V reálných hodnotách je na období 2014–2020 pro FEAD vyčleněno přes 3,8 miliardy EUR.

K tomu mají členské státy v rámci spolufinancování do svého vnitrostátního programu přispět dalšími alespoň 15 %.

Co tvoří právní základ?

V roce 2014 bylo přijato nařízení o FEAD. To bylo v roce 2018 zjednodušeno – jeho konsolidovanou verzi najdete zde.

Veškeré prováděcí předpisy a akty v přenesené pravomoci byly přijaty do konce roku 2016.

Síť FEAD

Síť FEAD byla zřízena v roce 2016 a sdružuje subjekty, které poskytují pomoc nejchudším osobám v Evropě. K těm patří:

  • vnitrostátní řídící orgány fondu FEAD,
  • organizace zapojené do činností financovaných z fondu FEAD,
  • nevládní organizace na úrovni EU
  • a orgány a instituce EU.

Jde o platformu, kde lze sdílet osvědčené postupy a diskutovat o nových řešeních.

Další informace o síti a její činnosti

Sdílet tuto stránku