Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Developing effective ex ante social impact assessment with a focus on methodology, tools and data sources (Belgium)

Tyto informace bohužel nejsou ve zvoleném jazyce k dispozici. Zvolte jinou jazykovou verzi.

de en fr

Naše jazyková politika

Naše stránky se řídí obecnými pokyny pro používání jazyků na portálu EUROPA. Snažíme se zveřejňovat co nejvíce informací ve 24 jazycích EU. Vzhledem k omezeným překladatelským kapacitám a skutečnosti, že některé informace (např. zprávy) je třeba zveřejňovat v krátkém termínu, jsou však některé informace k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Právní předpisy a další úřední dokumenty jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU na portálu EUR-Lex.

Sdílet tuto stránku