Заетост, социални въпроси и приобщаване

Вашите права по държави

Най-новите версии на ръководствата за националните системи за социална сигурност вече са налични като интернет страници. За да се улесни използването им, техният формат и съдържание бяха преработени.

Новите ръководства са достъпни на английски, френски, немски и на езика на съответната страна.

Щракнете върху един от флаговете, за да научите какви са вашите пенсионни права, обезщетения за безработица, семейни обезщетения и други социалноосигурителни права в…

 

Споделете тази страница