Заетост, социални въпроси и приобщаване

Често задавани въпроси - Помощи при смърт

Обезщетения за преживели лица

По принцип правилата, важащи за пенсиите за преживели лица или сираци са същите като тези, които важат за пенсиите за инвалидност и старост.

Иначе казано, пенсиите за преживели лица трябва да се изплащат без оглед на това къде точно в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария живеят те.

Помощи при смърт

 

Както за всички други категории обезщетения, институциите за социална сигурност трябва да вземат под внимание периодите на осигуряване или пребиваване в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, когато това е необходимо, за да се прецени правото на помощи при смърт.

Помощите при смърт ще бъдат плащани от институцията в страната, където починалото лице е било осигурявано, без оглед на това в коя страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария живее имащото право лице.

 

Споделете тази страница