Заетост, социални въпроси и приобщаване

Често задавани въпроси - Безработица

Посетихте ли вече нашата страница за безработицата?

Изчисляване на вашите обезщетения


Всяка страна решава кой има право на обезщетения за безработица, колко ще получава и за колко време. ЕС гарантира, че:

 1. ще имате право на обезщетения за безработица при същите условия като гражданите на страната, която ви изплаща обезщетения. По принцип това е последната страна, в която сте работили (освен ако не живеете в друга страна).
 2. Институциите трябва да вземат предвид периодите на осигуряване или заетост в други страни, ако това е необходимо, за да получите право на обезщетения.
 3. Ако размерът на обезщетението за безработица зависи от предишните ви трудови доходи, само трудовият доход, който сте получили в последната страна, в която сте работили, ще бъде взет предвид.
 4. Ако членове на вашето семейство живеят в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, и размерът на вашето обезщетение за безработица нараства в зависимост от броя членове на вашето семейство, те ще бъдат взети предвид все едно че живеят в страната, която ви изплаща обезщетения.

Вашите заявления

Можете да поискате от институциите на страните, в които сте работили, документ U1. Този формуляр ще позволи на институцията, която обработва вашето заявление, да вземе предвид периоди на осигуряване и заетост в други страни. >> Използвайте нашия указател на институциите


Ако не изпратите този документ на институцията, обработваща вашето заявление, тя ще получи нужната информация от другите страни по електронен път.

Ако работите в една държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, но живеете в друга от тях и се връщате там всеки ден или поне веднъж седмично, вие сте трансграничен работник или „пограничен работник“ по смисъла на определението в член 1 (е) от Регламент 883/2004.

Това означава, че ако изгубите работата си, ще трябва да се регистрирате в службите по заетостта и да поискате обезщетение за безработица в страната, в която пребивавате.

Институциите ще обменят по електронен път информацията за вашата последна професионална дейност. Можете също да поискате от институциите на страните, в които сте работили, документ U1, съдържащ тази информация. Представянето на този документ на службите по заетостта в страната, в която пребивавате, може да ускори вземането на решение по вашето заявление.

Европейското право приема, че ще имате по-големи шансове да си намерите работа в страната, в която живеете, затова позволява на безработни трансгранични работници да се връщат в страната, в която пребивават, и да не се „прехвърлят“ към службите по заетост на друга страна.

Въпреки че не сте платили никакви вноски на институцията във вашата страна по време на последния ви престой за работа там, вие ще получите обезщетения все едно че сте били осигурени в страната.

Ако размерът на обезщетенията за безработица зависи от предишния ви трудов доход, институцията, която предоставя обезщетението, ще направи изчислението въз основа на дохода, който реално сте получили в последната страна, в която сте работили.

Като трансграничен работник единствената страна, която може да ви предостави обезщетения за безработица, е страната, в която пребивавате. Затова трябва да се регистрирате в службите по заетостта там. Ако искате да търсите работа в последната страна, където сте работили преди, като допълнителна стъпка можете да се регистрирате и в службите по заетостта в нея.

Тогава ще трябва да спазвате процедурите за контрол и задълженията в двете страни. Тъй като обезщетенията винаги се плащат от вашата страна на пребиваване, задълженията и дейностите по търсене на работа там имат предимство.

Ако живеете в държава от ЕС, различна от тази, в която работите, и се връщате там по-рядко от веднъж седмично (т.е. вие не сте пограничен работник), имате две възможности: можете да се регистрирате в службите по заетостта и да поискате обезщетения за безработица в последната страна, в която сте работили, или можете да се върнете във вашата страна, за да търсите работа и да получавате обезщетения за безработица там.

Във всеки случай изчисляването на обезщетенията ви за безработица се основава на трудовия доход, който сте получили на последното ви работно място в страната, в която сте работили.

Освен това имате и възможност първо да се регистрирате и да поискате обезщетения в последната страна, в която сте работили, а след това да се върнете в страната, в която пребивавате, като прехвърлите обезщетенията си за безработица (вижте по-долу).

Вашата страна на пребиваване е мястото, където живеете обикновено, с други думи там, където се намира центърът на интереси на вашите дейности.

Предоставен е списък с критерии, за да бъде по-лесно на институциите за социална сигурност да преценят коя страна трябва да се счита за място на пребиваване във вашия случай. Сред тях са: продължителността на вашия престой на територията на страните, за които става въпрос; семейното ви положение и връзки; жилищното ви положение и доколко постоянно е то; мястото, където развивате професионалната или нестопанската си дейност; характеристиките на вашата професионална дейност; къде пребивавате за целите на данъчното облагане; ако сте студенти - какъв е източникът на вашите доходи.

Във всеки случай решението за това коя страна да бъде считана за място на пребиваване във вашия случай ще бъде взето от институциите за социална сигурност, а не от вас.

Търсене на работа в чужбина

Ако искате да си търсите работа в страна, различна от тази, която ви плаща обезщетения за безработица, можете да прехвърлите или „експортирате“ тези обезщетения за ограничен период от време (вижте условията по-долу). >> Използвайте нашия указател на институциите

При известни условия (вижте по-долу) можете да получавате обезщетения за безработица в продължение на три месеца, считано от датата, от която не сте на разположение на службите по заетостта на страната, която ви плаща обезщетенията. Компетентната служба или институция на тази страна може да удължи този срок максимум до шест месеца.

За да бъдете сигурни, че няма да изгубите обезщетенията за безработица, трябва да кандидатствате за удължаване на срока преди изтичането на първите три месеца. Националните власти не са задължени да удължат срока. Решението им ще се основава на оценка на обстоятелствата във вашия случай.

 1. Трябва да сте на разположение на службите по заетостта в страната, която ви плаща обезщетения, в срок от поне четири седмицислед като сте останали без работа. Изключения се допускат.
 2. Трябва да кандидатствате за документ U2 във вашата служба по заетостта. Този документ ще ви позволи да се регистрирате в служба по заетостта в чужбина.
 3. В срок от седем дни от вашето заминаване трябва да се регистрирате в службите по заетостта на страната, в която искате да си търсите работа. Тогава ще трябва да се съобразявате със задълженията и процедурите за контрол, установени от службите по заетостта там.
 4. Ако не можете да си намерите работа, трябва да се върнете преди изтичането на периода, посочен във вашия формуляр U2. Ако се върнете по-късно без изричното разрешение на службите по заетостта на страната, която ви плаща обезщетения, ще изгубите оставащите обезщетения.

Ако се върнете в страната, която ви плаща обезщетения, в рамките на периода, посочен от службата по заетостта във вашия формуляр U2, можете да продължите да получавате обезщетенията за безработица, които са ви били предоставени. Ако се върнете след изтичането на уговорения период, можете да изгубите правото си на тези обезщетения.

Ако се върнете в страната, която ви плаща обезщетения, в рамките на периода, посочен от службата по заетостта във вашия формуляр U2, можете да продължите да получавате обезщетенията за безработица, които са ви били предоставени.

Също така можете да решите да отидете в друга страна, за да потърсите работа там и да продължите да получавате обезщетения при условие, че целият ви престой в чужбина не надхвърля 3 месеца (може да бъде удължен от вашата институция до 6 месеца).

Да, имате право на това в повечето страни от ЕС, но имайте предвид, че:

 • в Австрия, Белгия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство все още са в сила ограничения за български и румънски граждани, както и че
 • в Австрия, Германия, Малта, Швейцария и Обединеното кралство все още има известни ограничения за граждани на Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Словакия и Словения.

Всички подобни ограничения трябва да бъдат отменени до:

 • 30 април 2011 г. за граждани на Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Словакия и Словения -31 май 2011 г. от Швейцария.
 • 31 декември 2013 г. за граждани на България и Румъния -31 май 2016 г. от Швейцария.

Други обезщетения

Ако се върнете във вашата страна (страната на пребиваване) след като сте работили в чужбина, и тази страна ви плаща обезщетения за безработица, тя ще бъде отговорна и за останалите ви права в сферата на социалната сигурност. Дори ако сте били осигурявани в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария по време на последния период, в който сте работили, страната, която ви плаща обезщетения за безработица, става компетентна в случая.

Ако получавате обезщетения за безработица от страната, в която сте станали безработен, здравната ви застраховка ще бъде валидна в другите държави от ЕС. Вие и вашето семейство ще имате право на лечение, но ще трябва да покажете вашата Европейска здравноосигурителна карта. Ако все още нямате такава, можете да кандидатствате да ви я издадат в съответната здравноосигурителна институция. >> Посетете нашите страници, посветени на Европейската здравноосигурителна карта

Споделете тази страница