Заетост, социални въпроси и приобщаване

Често задавани въпроси - Семейни обезщетения

Посетихте ли вече нашата страница за семейните обезщетения?

Какво е вашето положение?

Имате право на семейни обезщетения съгласно законодателството на страната, която изплаща вашите обезщетения за безработица, дори ако членовете на вашето семейство пребивават в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Ако сте безработен трансграничен работник (т.нар. „пограничен работник“) (>> Вижте нашия раздел за обезщетенията за безработица) получавате обезщетения за безработица от страната, в която живеете, а не от страната, в която последно сте били осигурени. В този случай страната, в която живеете, отговаря и за вашите семейни обезщетения.

Правото на семейни обезщетения зависи от законодателството на съответната страна, така че обърнете се за съвет към вашата местна институция за социална сигурност. >> Използвайте нашия указател на институциите

Като пенсионер обикновено получавате семейни обезщетения от страната, която изплаща вашата пенсия, стига вашите деца да живеят в същата страна.

Ако вашите деца пребивават в страна, която не ви изплаща пенсия, а вие получавате пенсия от повече от една страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, за изплащането на вашите семейни обезщетения отговаря страната, в която най-дълго сте се осигурявали.

Да, можете. Ако вашият бивш съпруг не използва семейните обезщетения, които получава, за издръжка на членовете на вашето семейство, институцията, предоставяща тези обезщетения, може да реши да ги изплаща директно на вас, тъй като вие сте човекът, който в действителност издържа семейството.

Ако искате да се възползвате от това свое право, трябва да се свържете с институцията за социална сигурност там, където живеете. След това тя ще се свърже с институцията, отговаряща за изплащането на обезщетенията в другата страна. >> Използвайте нашия указател на институциите

Ако родителите работят в две различни страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария и децата живеят в една от тези две страни, тогава страната, в която живеят децата, отговаря за вашите семейни обезщетения.

Нямате право на семейни обезщетения в страната, където работите, ако те са по-малки по размер от обезщетенията, предоставяни от страната, в която работи съпругът/съпругата ви и живеят децата ви. Ако размерът на семейните обезщетения в страната, където работи съпругът/съпругата ви и живеят децата ви, е по-нисък от този в страната, където работите, разликата се компенсира от добавка, изплащана в страната, където работите. >> Използвайте нашия указател на институциите

В тази ситуация институцията в страната (където работи единият родител), която предоставя най-високите семейни обезщетения, изплаща тези обезщетения в пълен размер.

Институциите от другaтa странa (където работи другият родител) възстановяват половината от разходите - тази процедура по възстановяване е между институциите и става без ваше участие.

Вашите заявления

По принцип имате право на семейни обезщетения в страната, където работите или сте регистрирани като безработен. Трябва да подадете заявление до компетентната институция там (ако е необходимо - чрез вашия работодател). Тази институция ще се свърже с институциите в страната, където живеят членовете на вашето семейство, за да съберат информация за състава на семейството (брой членове, тяхната възраст, адрес и т.н.).

Ако страната, в която работите, не отговаря за вашите обезщетения съгласно „правилата за предимство“, институцията ще препрати вашето заявление до компетентната институция в съответната страна и тя трябва да разгледа вашето заявление, все едно че сте го подали до нея.

Не, нямате право да получавате семейни обезщетения от две страни за един и същ период за един и същ член на семейството. В случаите на припокриващи се права важат „правила за предимство“. Съгласно тези правила, правото на семейни обезщетения в едната от страните се отменя.

Тази отмяна обаче никога не е пълна - отменя се получаването на обезщетения от едната страна до размера на обезщетенията, дължими в страната, чието законодателство има предимство. Това означава, че ако размерът на „отменените“ семейни обезщетения е по-висок от размера на обезщетенията, предоставяни в страната, чието законодателство има предимство, страната с по-високите обезщетения трябва да изплаща добавка, равна на разликата между двете обезщетения.

Споделете тази страница