Заетост, социални въпроси и приобщаване

Често задавани въпроси - Инвалидност

Посетихте ли вече нашата страница за обезщетенията за инвалидност?

Изчисляване на вашата пенсия

В повечето случаи размерът на вашата пенсия зависи от признатата степен на инвалидност. Решението се взема от националните институции на всяка страна, където сте били осигурени, съгласно нейното национално законодателство.

Критериите за определяне на степента на инвалидност се различават в отделните страни. Моля вижте случаите, описани в раздела за обезщетенията за инвалидност, за да научите коя страна трябва да изплаща вашата пенсия за инвалидност.

Страната, в която подадете заявление за пенсия, може да вземе предвид пенсиите, които получавате от други страни, когато изчислява размера на дължимата пенсия. >> Информация за националните правила за социална сигурност

Ето един пример от практиката - 20 години сте били осигурени в страна А, след това пет години в страна Б и накрая две години в страна В. И в трите страни размерът на пенсията за инвалидност зависи от продължителността на периодите на осигуряване.

Спирате да работите в страна В, където се определя, че вашата степен на инвалидност е 100%. Това ви дава право да получавате пенсия за инвалидност от страна В въз основа на двугодишния период на осигуряване. Получавате пенсия за инвалидност и от страна Б, където сте били осигурени в продължение на пет години, но определената степен на инвалидност е 70%. В страна А, където сте били осигурени през по-голямата част от вашата професионална кариера, получавате пенсия въз основа на инвалидност със степен само 30%.

Това се дължи на факта, че чрез регламентите на ЕС националните системи за социална сигурност не се хармонизират, а само се координират, така че правилата във всяка страна са различни. >> Информация за националните правила за социална сигурност

Вашите заявления

Трябва да подадете заявление за пенсия за инвалидност в страната, където живеете, освен ако никога не сте били осигурени там. В случай че не сте били осигурени там, свържете с институциите за социална сигурност в страната, където последно сте били осигурени. >> Използвайте нашия указател на институциите

Институцията в страната, където подавате заявление за пенсия за инвалидност, взема предвид периодите на осигуряване или пребиваване в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ако това е необходимо, за да можете да получавате обезщетенията.

Преместване в чужбина

Когато имате право на пенсия за инвалидност, тя ще ви бъде изплащана независимо от това в коя страна от ЕС пребивавате, както и ако сте в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. >> Вижте информацията за обезщетенията за болест

Ако живеете или пребивавате в страна от ЕС (или Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария), но вашата пенсия се изплаша в друга страна, обикновено всички административни проверки и медицински прегледи се извършват от властите в страната, в която живеете или пребивавате. Възможно е обаче да се наложи да се върнете за някои прегледи в страната, изплащаща вашата пенсия, ако вашето здраве го позволява.

Споделете тази страница