Заетост, социални въпроси и приобщаване

Често задавани въпроси - Къде се прилагат тези правила?

Посетихте ли вече нашата страница за това къде се прилагат тези правила?

ЕС и ЕИП

ЕИП включва 28-те държави от ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

В Европейския съюз членуват 28 държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединено кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швеция.

Споделете тази страница