Заетост, социални въпроси и приобщаване

Къде се прилагат тези правила?

Правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност се прилагат в следните страни:

Европейски съюз (ЕС)

Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединено кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешка република, Швеция

Европейско икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

  • Норвегия, Исландия, Лихтенщайн (страни от ЕИП)
  • Швейцария

Pегламенти № 883/2004 и № 987/2009 се прилагат за Швейцария от 1 април 2012 г. и за Норвегия, Исландия и Лихтенщайн от 1 юни 2012 г. Регламент № 465/2012 се прилага също за Норвегия, Исландия и Лихтенщайн от 2 февруари 2013 г.

Моля, имайте предвид, че Регламенти 883/2004 и 987/2009 не се прилагат между Хърватия и Швейцария. Протоколът за участието на Хърватия в Споразумението за свободното движение на хора между Швейцария и ЕС все още не е влязъл в сила.

Запознайте се с правата си във всяка отделна страна

Отношения със страни извън ЕС

В момента се подготвя решение на Съвета за асоцииране въз основа на споразуменията за асоцииране с Алжир, Мароко, Тунис, Северна Македония и Израел. С решението ще се осигури прехвърляемост на определени обезщетения, например пенсии, когато граждани от тези страни се преместват в ЕС или граждани от ЕС се преместват в някоя от тези страни. В момента обезщетенията се прехвърлят само ако това е предвидено в националното законодателство или в двустранно споразумение.

Допълнителна информация

За допълнителна информация вижте нашите често задавани въпроси.

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате някакъв проблем?

Направете запитване чрез Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация
Обърнете се за правен съвет към службата „Вашата Европа – Съвети

Споделете тази страница