Заетост, социални въпроси и приобщаване

Често задавани въпроси

Преди заминаване

Мога ли да се лекувам в чужбина?

Лечението в чужбина е лесно достъпно. Много европейски граждани желаят да разберат дали разходите за лечение в чужбина могат да бъдат поети. Този уебсайт обяснява какво трябва да се направи и кои от разходите могат да бъдат поети, отговаря на най-често задаваните въпроси и предлага връзки към съответните национални институции по въпроси, свързани с националното право. За да си спестите неприятни изненади, проучете необходимата ви информация преди заминаване. 

Ако имате осигуровка по някоя от законните схеми за социално осигуряване в държава-членка на Европейското икономическо пространство или Швейцария, може би имате право на покриване на разходите за лечение в чужбина. Националността ви е без значение, при условие че пребивавате законно в една от изброените държави.

На този уебсайт използваме за по-просто термина „лечение“. Правилата на социалното осигуряване Правилата на социалното осигуряване са по-прецизни и говорят за „обезщетения в натура“. Към тях по-конкретно се отнасят медицинското и стоматологично обслужване, лекарствата и болничното лечение, както и преките плащания за възстановяване на разходите по тези услуги. Определящата характеристика на обезщетенията в натура е, че те имат за цел да покрият вашите разходи за лечение, като ги поемат директно или ви ги възстановят.
По принцип разходите ви за лечение биват покрити, само ако законодателството в страната, в която притежавате осигуровка, признава лечението. Например някои държави покриват разходи за балнеолечение, а други — не. Осведомете се от вашата здравноосигурителна институция преди да заминете в чужбина.

Съществуват две отделни процедури.
За болнично лечение здравноосигурителните институции почти винаги изискват предварително разрешение. Разходите се покриват съгласно условията в страната, където се лекувате. Ако тези условия са по-неблагоприятни от условията на вашата лична здравна осигуровка, разликата в стойността ще ви бъде възстановена. Моля имайте предвид, че допълнителното възстановяване на разходи не важи по отношение на Швейцария.

За извънболнично лечениеса налице същите гаранции, ако получите разрешение. Можете също така да пътувате до страната, в която желаете да се лекувате, без предварително разрешение и да поискате възстановяване на средствата след завръщането си. Разноските по вашето лечение ще бъдат покрити съгласно условията на страната, в която се намира вашата здравноосигурителна институция. Моля имайте предвид, че без разрешение разходите за лечение не се покриват по отношение на Швейцария.
Засега не съществува дефиниция в правото на ЕС за понятията „болнично лечение“ или „извънболнично лечение“. При съмнение се консултирайте с вашата здравноосигурителна институция.

Разрешение за покриване на разходи

Формулярът S2 е стандартен европейски документ в преносим формат, един и същ във всички страни и езици. Примерен формуляр.

 

С този формуляр вашата здравноосигурителна институция удостоверява, че ще покрие разходите за лечението, което желаете да получите в чужбина. Във формуляра се посочват вашите данни като лице, чиито разходи трябва да бъдат покрити, продължителността на това покритие и евентуално заведението, което ще предостави лечението.

Прави се разлика между болнично лечение и медицинско лечение в лекарски кабинет или във вашия дом (извънболнично лечение). Европейският съд признава, че страните трябва да са в състояние да предвидят търсенето и инфраструктурата на болничната помощ и особено географското ѝ разпределение. Те трябва да гарантират на пациентите адекватен и постоянен достъп до балансиран спектър от болнично лечение с добро качество и същевременно да ограничават разходите, като гарантират разумно използване на финансовите, човешките и техническите ресурси. [СЪДЕБНА ПРАКТИКА]

 

До каква степен могат да бъдат покрити разходите

Задължението за покриване на вашите разходи се отнася само до разходите за лечение, получено в страната на лечение, т.е. в случай на болнично лечение — цената на самото лечението и неизбежния престой и храна в болницата.

Ако обаче правилата в държавата, в която сте осигурени, позволяват покриване и на други разходи, като например за пътуване от дома ви до мястото на лечение и/или разходите по настаняване на вашия придружител, и ако притежавате разрешение, възстановяването на разходите не може да ви бъде отказано на основание, че лечението е проведено в друга държава. Ползвате се със същите права, както ако се лекувахте в държавата, в която сте осигурени.

За да разберете кои разходи могат да бъдат покрити във вашия случай, свържете се с вашата здравноосигурителна институция.

Не. Ако например първоначалната ви молба за разрешение е отхвърлена, но впоследствие все пак получите такова, имате право на директно възстановяване от вашата здравноосигурителна институция на сумата, която сте щели да получите при потвърждаване на покритието от самото начало. (Съдебно решение по делото Vanbraekel , 12 юли 2001 г., C -368/98, т. 34).
Друг пример: ако не сте изчакали резултата от съдебно обжалване на отказа за покритие на разходите, този факт сам по себе си не оправдава отказа за възстановяване на вашите средства (Съдебно решение по делото Leichtle, 18 март 2004 г., C-8/02, т. 59).

Списък на чакащите лица

Списъците на чакащи лица сами по себе си не са в противоречие със законите на ЕС, но вашата здравноосигурителна институция не може да ви откаже разрешение за лечение в чужбина единствено на това основание. Тя трябва да вземе предвид особеностите на вашето медицинско състояние и да докаже, че въпросното изчакване е приемливо с оглед на обективната медицинска преценка на клиничните ви нужди. Освен това списъците с чакащи трябва да се управляват гъвкаво и динамично, така че да можете да се придвижите нагоре в списъка, ако състоянието ви се влоши.

Отказано покритие

Не. Ако периодът на изчакване за лечение в страната, в която имате осигуровка, е неприемлив от медицинска гледна точка, институцията не може да откаже да поеме разходите ви за лечение единствено на основание на неговата цена. 

Би трябвало да можете да обжалвате. Комисията може да ви осведоми как да се възползвате от правата си.
Свържете се със Solvit.
 Подайте жалба.

Споделете тази страница