Заетост, социални въпроси и приобщаване

Покриване на вашите разходи

За да си осигурите максимално покритие, консултирайте се с вашата здравноосигурителна институция преди заминаването. По принцип вашата здравноосигурителна институция ще покрие разходите ви, само ако законът във вашата държава признава лечението. Например разходите за балнеолечение се покриват в някои държави, а в други — не.

Кои разходи ще бъдат покрити? Колко ще трябва да платя?

Ако сте получили разрешение, разходите по лечението (независимо дали е болнично или не) ще бъдат покрити по по-изгодната за вас тарифа— тази в страната, в която притежавате здравна осигуровка, или тази в страната, в която се провежда лечението.

Пример

Софи е здравно осигурена в страна A. Тя притежава разрешение за операция в страна Б. Цената на болничния престой в страна Б е 4 000 евро. При подобно лечение в страна А биха били възстановени само 2 800 евро, а в страна Б — 3 200 евро.
Тъй като притежава разрешение, Софи е може да се възползва от условията, валидни за осигурените лица в страна Б, т. е. ще бъдат възстановени 3 200 евро и тя ще трябва да плати единствено разликата от 800 евро.

Ако обаче за подобен вид лечение в страна А държавата покрива сумата от 3 500 евро, Софи ще получи възстановяване не само по тарифата в страна Б (3 200 евро), но и допълнително възстановяване на разликата между двете страни (3 500 евро — 3 200 евро = 300 евро). Следователно общата сума за възстановяване в този случай ще бъде 3 500 евро и Софи ще плати само 500 евро.


Моля имайте предвид, че Швейцария не признава правото на допълнително възстановяване на средства, независимо дали сте осигурени в страна от ЕИП и пътувате до Швейцария или обратното.

Ако не сте получили разрешение, тогава по принцип нямате право на покриване на разходите за болнично лечение в друга страна. Извънболничното лечение се покрива при условията на държавата, в която сте осигурени, без допълнително възстановяване, ако страната, в която се лекувате, предлага по-високи тарифи за това. Моля имайте предвид, че ако не притежавате разрешение, Швейцария не покрива разходи по лечение на граждани на ЕИП и обратното.

Кое е финансово най-изгодното решение?

От финансова гледна точка, най-добре е да се сдобиете с разрешение.

За болнично лечение здравноосигурителните институции почти винаги изискват предварително разрешение. То ви гарантира възстановяване на разходите за лечение по най-изгодната тарифа. Те ви се възстановяват автоматично по тарифата в страната, където се лекувате, а ако страната, в която сте осигурени, предлага по-висока тарифа, осигуровката ви ще покрие разликата. Моля имайте предвид, че Швейцария не признава правото на допълнителното възстановяване.

За извънболничното лечение са налице същите гаранции, ако получите разрешение. Можете също така да пътувате до страната, в която желаете да се лекувате, без предварително разрешение и да поискате възстановяване на средствата от вашата здравноосигурителна институция след завръщането си. Ако тарифата във вашата страна е по-висока от тази в страната на лечение, възстановяването ще се извърши по нея. Ако обаче тарифата е по-висока в страната, в която се лекувате, нямате право на допълнително възстановяване. Моля имайте предвид, че без разрешение разходите по лечението не се покриват по отношение на Швейцария.

Забележка: засега не съществува европейска дефиниция за понятията „болнично лечение“ или „извънболнично лечение“. При съмнение се консултирайте с вашата здравноосигурителна институция.

Моля имайте предвид, че по принцип разходите ви за лечение ще бъдат покрити, само ако законодателството в страната, в която притежавате осигуровка, признава лечението. Например някои държави покриват разходите за балнеолечение, а други — не. Осведомете се от вашата здравноосигурителна институция, преди да заминете в чужбина.

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате някакъв проблем?

Направете запитване чрез Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация
Обърнете се за правен съвет към службата на ЕС за ориентиране на гражданите

Споделете тази страница