Заетост, социални въпроси и приобщаване

Как да упражнявате правата си

Правни стъпки на национално равнище

  • Ако някакви права са нарушени от решение на национален орган, първо потърсете обезщетение чрез методите за обжалване, предоставени от националното законодателство.
  • След произнасянето на решение разполагате с ограничен период от време, през който можете да го обжалвате. Важно е да знаете за тези срокове и да се съобразявате с тях.
  • Можете да се позовете на законодателството на ЕС за свободно движение на работници пред националните власти и съдилища при национални производства.

Инструменти на ЕС за информация и решаване на проблеми 

  • Свържете се с Europe Direct за информация по всички свързани с ЕС въпроси
  • Направете запитване чрез Солвит за разрешаване на проблем с национална администрация в друга държава от ЕС.
  • Направете запитване чрез службата Вашата Европа - Съвети, за да получите персонален и безплатен правен съвет.
  • Ако смятате, че правата ви съгласно законодателството на ЕС са нарушени от законите в дадена страна или от поведението на властите, можете да изпратите писмено оплакване до Европейската комисия

Споделете тази страница