Заетост, социални въпроси и приобщаване

Работа в друга страна от ЕС

Работа в друга страна от ЕС

Гражданите на Европейския съюз имат право да работят или търсят работа в друга негова страна членка.

Този уебсайт предоставя информация за правата на работниците, преместващи се в рамките на ЕС, и за други свързани с тях права, както и за ограниченията, важащи за работници от страни, присъединили се наскоро към Съюза.

На разположение е и кратък обзор за правата на гражданите на държави извън ЕС, що се отнася до работа в страна от Съюза.

Ще откриете и подробности за условията, важащи за вас, ако сте временно изпратени от работодателя си да работите в друга страна членка като командирован работник.

Мрежата EURES с нейните повече от 850 съветници и уебпорталът EURES за свободни работни места и практически съвети ще ви помогнат да намерите работа и да се подготвите за преместване в чужбина.

Споделете тази страница