Заетост, социални въпроси и приобщаване

Заедно за права, Стратегията за хората с увреждания

Добре дошли в „Заедно за права“, кампанията на Европейската комисия за насърчаване на правата на хората с увреждания както в Европа, така и извън нея.

87 милиона
души в ЕС имат някакъв вид увреждане
50%+
считат, че са жертва на дискриминация
50.8%
работят
40.9%
не могат да покрият непредвидените разходи
1 million +
на възраст под 65 г. живеят в институции.

Въпреки постигнатия напредък в много области пред хората с увреждания все още съществуват сериозни пречки по отношение на достъпа до здравеопазване, образование, заетост, развлекателни дейности и участие в политическия живот.

Този въпрос поражда загриженост не само в хората с увреждания или в застъпническите групи, но и в обществото като цяло.

Кампанията Заедно за права агитира всеки да упражнява правата си и да води равнопоставен живот в един истински Съюз на равенството.

Нашата цел е да покажем на хората с увреждания, на тяхната мрежа за подкрепа и на гражданите като цяло какво прави ЕС, за да гарантира ефективното упражняване на правата на хората с увреждания.

Десетгодишната Стратегия на ЕС за правата на хората с увреждания

Три деца играят заедно, изпълнени с радост. Едно от децата е със синдрома на Даун. Текст, който казва: Заедно за права, #EUDisabilityRights, #UnionOfEquality.

Десетгодишната стратегия на Европейската комисия има за цел да внесе положителна промяна в живота на хората с увреждания в ЕС и извън него. Никой не следва да бъде жертва на дискриминация и следва да може да упражнява правата си в Съюза на равенството. Те следва да могат да получат добро образование и работа, да пътуват и да правят избори без пречки. В тази стратегия се съдържат конкретни действия, за да могат хората с увреждания да упражняват своите права в пълна степен и да имат същите шансове в живота, като всички други. Научете повече.

Включете се

Вярваме, че хората с увреждания имат право да вземат собствени решения за живота си. Ето защо тази кампания беше създадена в сътрудничество с хора с увреждания и с техни защитници.

Насърчаваме всички да се включат и да регистрират своята електронна поща за абонамент, за да получават последните новини във връзка с кампанията, както и материали, които могат да бъдат адаптирани според собствените нужди.

Всяко мнение е важно, всяко щракване е от значение.

Присъединете се към нашата общност и станете защитник.

Запознайте се с нашите поддръжници

Нашите поддръжници са посланици на кампанията, като я популяризират в цяла Европа. Те са хора с увреждания и влиятелни лица със собствено виждане за препятствията, пред които са изправени, и за нещата, които трябва да се направят, за да се гарантира, че те могат да се възползват от всички възможности, отворени пред тях.

Запознайте се с поддръжниците.

От медиите

Искате ли да споделите нашата история? Да популяризирате кампанията или просто да разберете повече? Можете да получите достъп до материали и до комплект с материали за медиите в раздела за медии.

Споделете тази страница