Заетост, социални въпроси и приобщаване

Европейският стълб на социалните права в разкази

Правата и принципите, описани в Европейския стълб на социалните права, оказват влияние върху живота на хората и допринасят за оформянето на нашата визия за социална Европа.

Следните лични истории и опит на европейци демонстрират значението на тези принципи и насърчават творци и граждани да споделят вижданията си за социалните права в ЕС. 

Ако и вие искате да споделите опита си, моля, свържете се с нашия екип.

Споделете тази страница