Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 10/03/2020

Покана за истории за успеха, свързани с подходящата работна среда за лица с увреждания

Работодател в ЕС ли сте, който е предприел действия за осигуряване на подходяща работна среда за работници с увреждания? Комисията иска да чуе вашата история.

© Shutterstock / sylv1rob1

Като част от своята кампания за повишаване на осведомеността за борба срещу дискриминацията Европейската комисия публикува книжка с истории за успеха, свързани с подходящата среда на работното място за хора с увреждания.

Няколко работодатели от държави членки, в които са организирани събития на местно ниво, вече са изпратили примери.

За да се гарантира, че Европейската комисия разполага с възможно най-много примери, ние приканваме работодателите от ЕС да отговорят на тази покана, така че възможно най-много примери да вдъхновяват работодателите в целия ЕС.

Кой може да участва?

  • Вие сте работодател и имате служители с увреждания
  • Осигурили сте подходяща среда на работното място за вашите служители с увреждания

Как да участвате?

При други въпроси относно кампанията не се притеснявайте да изпратите имейл на пощенската кутия EMPL DISC.

Споделете тази страница