Заетост, социални въпроси и приобщаване

Европейски алианс за професионална подготовка

Европейският алианс за професионална подготовка (ЕАПП) обединява правителства и важни заинтересовани страни с цел да се повиши качеството, предоставянето и цялостния имидж на професионалната подготовка в Европа, като същевременно насърчава и мобилността на чираците. Членовете на ЕАПП могат да се възползват от услугите за помощ при професионална подготовка, които предоставят онлайн ресурси и възможности за изграждане на мрежа от контакти, позволяващи на единомислещи хора да се свързват, учат и работят заедно.

Научете повече за Европейския алианс за професионална подготовка

Услуги за помощ при професионална подготовка

Услугите за помощ при професионална подготовка целят да подобрят качеството на професионалната подготовка в целия ЕС.

Научете повече за услугите за помощ при професионална подготовка

Присъединете се към алианса!

Алиансът представлява платформа за споделяне на опит и учене от най-добрите практики. Можете също да намерите партньори, да развивате нови идеи и инициативи, както и да осъществявате достъп до най-актуалните новини и инструменти за професионална подготовка. Заинтересованите страни, които искат да се ангажират, трябва да попълнят формуляр за кандидатстване за ангажимент и да го изпратят по електронната поща. Ако искате да бъдете информирани относно алианса, изпратете имейл, за да се абонирате за бюлетина на ЕАПП.

Регистрирайте конкретните възможности за професионална подготовка и обучение, които предлагате, на новия уебсайт на Drop'pin.

ЕАПП в социалните медии

Споделете тази страница