Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - Обичайно пребиваване

Отнася ли се за мен обичайното пребиваване

Има случаи, в които от обичайното пребиваване зависят правата ви на социална сигурност или задълженията. Принципът в правото на ЕС е, че към определен момент социалното законодателство само на една държава-членка на ЕС може да бъде прилагано спрямо вас. За да се определи кое е това законодателство, може да се използва като критерий и обичайното пребиваване.

Според европейските регламенти имате същите права в страната, в която пребивавате, както и нейните граждани. Ако работите, сте част от социалната система на страната, по чието законодателство е започнала работата. Например, когато сте командирован/а в друга държава членка, за вас продължава да важи законодателството на България. Това правило важи ако времетраенето на командировката е до 24 месеца.

Ако сте самостоятелно заето лице, регистрирано в България, но отидете да предоставяте услугите си и в друга държава членка, за вас важи българското законодателство, ако пребивавате в България. Моряците са подчинени на социалното право на страната, под чийто флаг плава кораба им и т.н.

Когато обаче не работите или работите едновременно в две или повече държави от ЕС, социалното право, което ще ви защитава се определя основно по критерия обичайно пребиваване. Според европейското законодателство, критериите за определяне на обичайното пребиваване не съвпадат с адреса по документи за самоличност.

Тези критерии служат само за определяне на приложимото социално право и къде се дължат вноски и/или данъци. В България това се съблюдава и определя от Националната агенция за приходите.

Критерии за обичайно пребиваване

Критерии, по които се определя обичайното пребиваване са записани в регламенти 883/2004 и 987/09. Социалното право, което се прилага към вас зависи от.

Необходими документи

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Споделете тази страница