Заетост, социални въпроси и приобщаване

Romania

Спешни случаи

Позвънете на тел. 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Национална здравноосигурителна каса)
Телефон: +40 372 309 250; +40 372 309 105


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • За да можете да използвате своята Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), отидете при общопрактикуващ лекар или при специалист, работещ по договор с местен здравноосигурителен център.
 • За адреси на доставчици на здравно обслужване попитайте в местен здравноосигурителен център.
 • Не трябва да плащате за лечението, защото местният здравноосигурителен център възстановява разходите на доставчика на здравно обслужване за услуги, предоставени въз основа на ЕЗОК.

Зъболекари

 • При спешни случаи, за да получите зъболечение въз основа на своята ЕЗОК, отидете при зъболекар, който работи по договор с местен здравноосигурителен център.
 • За адреси на зъболекари попитайте в местен здравноосигурителен център. Те могат да бъдат намерени и на уебсайтовете на здравноосигурителните каси.
 • Не трябва да плащате за лечението, защото местният здравноосигурителен център възстановява разходите на зъболекаря за услуги, предоставени въз основа на ЕЗОК.

Болнично лечение

 • За болнично лечение въз основа на вашата ЕЗОК, отидете в болница, която работи по договор с местен здравноосигурителен център.
 • Като притежател на ЕЗОК имате право на следното болнично лечение:
  • Стационарно лечение при:
   • нужда от спешна медицинска или хирургична помощ, ако животът ви е в реална или потенциална опасност, докато опасността премине
   • болести, които могат да са заразни и изискват изолация/карантина до окончателното приключване на случая
   • раждане на дете.
  • Амбулаторно лечение, включващо:
   • спешни случаи, при които е необходима хирургична намеса
   • лечение на болест при епидемия, когато не се налага пациентът да се изолира
   • химиотерапия, която се наблюдава в амбулатория.

За всички тези видове болнично лечение не ви е необходим документ за прием. Всички разходи се възстановяват от местния здравноосигурителен център.

Рецепти

 • Притежателите на ЕЗОК могат да получат лекарства като амбулаторни пациенти. Ще ви е необходима рецепта от лекар. Отидете с рецептата в аптека, която работи по договор със същия местен здравноосигурителен център като лекаря, който е издал рецептата.
 • Лекарите могат да предписват лекарства от списъка, включващ подсписъци A, B, C и D и раздели C1, C2 и C3 на подсписък C. Разходите за лекарствата се покриват до следния процент от референтната цена:
  • подсписък А — 90%
  • подсписък B — 50%
  • подсписък C (раздели C1, C2 и C3) — 100%. Лекарствата, посочени в раздел C2, се покриват от здравноосигурителните каси по цена на сетълмент.
  • подсписък D — 20%

Спешна медицинска помощ и транспорт

Притежателите на ЕЗОК имат следните права:

 • Консултации вкъщи при спешни случаи, при които е необходима хирургична намеса
 • Санитарен транспорт без медицински специалист:
  • в случай на смърт — двупосочен превоз на лекар, който да установи смъртта и да издаде смъртен акт, както се изисква по закон. Това важи за петък, събота, неделя и празнични дни.
  • Екип за спешна помощ, който посещава дома на пациента и, ако е необходимо, превоз на пациенти, които не са в критично състояние и не им е необходимо специално медицинско наблюдение или услуги по пътя към здравното заведение, ако тяхното състояние изисква специални медицински услуги, които не могат да бъдат предоставени вкъщи.

Тези услуги се предоставят от специализирани частни заведения, които имат договор с местните здравноосигурителни центрове.

Линейка

Спешна медицинска помощ се предоставя от:

Въздушна спешна помощ

 • Въздушна спешна помощ се предоставя на румънска територия и единствено при крайна необходимост.

Възстановяване на разходи

 • Обикновено здравното обслужване е безплатно, така че не съществува система за възстановяване на разходите на притежателите на ЕЗОК.
 • Допълнителни плащания (извършвани директно от притежателите на ЕЗОК):
  1. стойността на медицинските услуги, които не са включени в пакета от услуги, на който имат право притежателите на ЕЗОК;
  2. стойността на медицинските услуги, предоставяни от лекари/доставчици на здравно обслужване, които нямат договор с местен здравноосигурителен център;
  3. за храна и стая с по-добро качество от стандартните при престой в болница; болничната такса за стационарно лечение по системата за доплащане. За повече подробности вижте информацията за доплащането по-долу.
  4. стойността на лекарствата, които не са обхванати от системата за здравно осигуряване;
  5. стойността на лекарствата, продавани от аптеки, които нямат договор с местен здравноосигурителен център;
  6. доплащане за лекарства:
  • за подсписък A: разликата между продажната цена на дребно и 90 % от референтната цена
  • за подсписък B: разликата между продажната цена на дребно и 50 % от референтната цена
  • за подсписък D: разликата между продажната цена на дребно и 20 % от референтната цена
  • за подсписък C: разликата между продажната цена на дребно и референтната цена — за раздели C1 и C3, и разликата между продажната цена на дребно и цената на сетълмент — за раздел C2.

Доплащане от пациента

 • За медицински услуги по време на стационарно лечение всяко болнично заведение с легла определя само равнището на доплащане, което варира между 5 и 10 леи.
 • Ако сте хоспитализиран при спешен случай, не трябва да искат от вас да доплащате.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

Диализа

 • Притежателите на ЕЗОК могат да се подложат на диализа при същите условия като здравно осигурените лица в Румъния.
 • В рамките на националната програма за диализа на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност услугите, свързани с диализа, се покриват от системата за здравно осигуряване. Те включват:
  • еритропоетични стимуланти (епоетин, дарбепоетин), съдържащи желязо препарати, фракционирани или нефракционирани хепарини, хелатори на севеламер, агонисти на витамин D рецептори (алфакалцидол, калцитрол, парикалцитол), калцимиметици (цинакалцет), специфични лабораторни проучвания, както и немедицински транспорт за пациенти на хемодиализа от и до техните домове, месечен транспорт на лекарства и санитарни материали и перитонеална диализа в дома на пациента.
 • Услугите по диализа се предоставят от обществени или частни заведения, които имат договор с местен здравноосигурителен център. Можете да получите адресите на доставчиците на подобни услуги от някой от тези центрове.

Кислородна терапия

 • Притежателите на ЕЗОК могат да се подложат на кислородна терапия по време на болничен престой, ако получават медицинска помощ за продължителна хоспитализация.
 • Разходите за този вид медицинска помощ се възстановяват от местните здравноосигурителни центрове.
 • Важат условията, описани в раздел „Болнично лечение“.

Лъчетерапия

 • Притежателите на ЕЗОК могат да се подложат на лъчетерапия при същите условия като здравно осигурените лица в Румъния.
 • Услуги в областта на лъчетерапията (лъчетерапия по ортогонален модел, терапия с кобалт, лъчетерапия с 2D линеен ускорител, 3D линеен ускорител, модулирана по интензитет лъчетерапия, брахитерапия) се предоставят в рамките на подпрограмата за лъчетерапия за пациенти с онкологични заболявания и се извършват по време на дневна хоспитализация, като се включват предоставените услуги или издадените документи, които са тясно свързани с тази медицинска услуга и служат за нейното извършване.
 • Услугите в областта на лъчетерапията се предоставят от обществени здравни заведения със съответните структури, здравни заведения, които имат разрешение и са оценявани в съответствие със закона, както и от здравни заведения, които принадлежат на министерствата, разполагащи със собствени здравни заведения (които имат структури, сключили договорни отношения със здравноосигурителната каса за изпълнението на националната здравна програма). Списъкът на здравните заведения е достъпен на уебсайта на здравноосигурителната каса.

Химиотерапия

 • Притежателите на ЕЗОК могат да се подложат на химиотерапия при ежедневно наблюдение.
 • Притежателите на ЕЗОК могат да се подложат на специално лечение за пациенти с онкологични заболявания в рамките на Подпрограмата за лечение на пациенти с онкологични заболявания, по която се осигуряват цитостатици, имуномодулатори, хормони, растежни фактори и инхибитори на остеокласти.
 • Лекарствата се предоставят въз основата на рецепта, издадена от лекар специалист, който работи по договор с местен здравноосигурителен център. Можете да ги получите от аптека към някое от здравните заведения по подпрограмата или от друга аптека. Лекарите предписват лекарствата от раздел C2 на подсписък C.
 • На уебсайта на вашия местен здравноосигурителен център ще намерите списък със здравните заведения, аптеките и специалистите, работещи по договор с такива центрове.

Как се подава заявление за ЕЗОК

 • Ако сте осигурен, можете да изпратите заявление за издаване на ЕЗОК до местния здравноосигурителен център. 
 • Ако заявлението ви бъде одобрено, картата ще ви бъде издадена в срок от 7 работни дни, считано от деня на регистриране на заявлението.
 • Как да подадете заявление за ЕЗОК (на румънски)

Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Румъния

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Национална здравноосигурителна каса)
Телефон: +40 372 309 236
Ел. адрес: relpubl1@casan.ro

Споделете тази страница