Заетост, социални въпроси и приобщаване

Poland

Спешни случаи

Позвънете на тел. 999 или 112
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) — (Централен офис на Националната здравна каса — департамент по международни въпроси)
Тел.: +48 (22) 572 62 68
Ел. адрес: ca17@nfz.gov.pl

Телефонна линия на NFZ: +48 800 190 590 (само на полски)


Лечение, покритие и разходи

При спешни случаи

В случай на внезапна заплаха за вашия живот или здраве спешна медицинска помощ може да ви окаже екип на службите за спешна помощ. Помощта, която ви е оказана от службите за спешна помощ при спешни случаи, е безплатна.

За всички други здравни услуги потърсете логото на Националната здравна каса (NFZ), за да намерите доставчик на здравно обслужване в рамките на държавната система.

Лекари – първична медицинска помощ

 • Лекарските кабинети са отворени от понеделник до петък, от 8:00 ч. до 18:00 ч.
 • След 18:00 ч. през работните дни, през уикендите и по време на празници денонощно здравно обслужване се предоставя от здравните заведения, които имат договор за подобно обслужване с NFZ.
 • Техните адреси и телефонни номера ще намерите:
  • на уебсайта на NFZ (само на полски),
  • в клиниките и лекарските кабинети, които предоставят първична медицинска помощ по договор с NFZ.

Зъболекари

 • Тъй като често зъболекарите, освен че работят в рамките на държавната система, имат и частна практика, възможно е в някои дни от седмицата те да не предлагат услуги в рамките на държавната система. В зъболекарските кабинети трябва да са посочени дните и часовете, в които се предоставят услуги в рамките на държавната система – проверете предварително.
 • В кабинетите ще намерите и списък на безплатните услуги и материали, които се предоставят съгласно полското законодателство. Зъболекарите нямат право да ви таксуват допълнително за услугите и материалите от списъка. Ще трябва да заплатите обаче за всички услуги и материали, които не са посочени в списъка. Разходите не се възстановяват в Полша.

Болнично лечение

 • Имате нужда от направление от лекар, за да ви приемат в болница, освен в случаи на внезапно заболяване, злополука или друг вид спешен случай.
 • Отидете в болница, която има договор с NFZ (повечето болници имат). Логото на NFZ обикновено се вижда върху сградата.
 • Можете също да поискате помощ от регионалната служба на NFZ, за да намерите подходящ доставчик на здравно обслужване, или да потърсите на уебсайта на NFZ (само на полски).
 • По време на престоя ви в болницата операциите, диагностичните изследвания, лекарствата, медицинските изделия и храната са безплатни.

Рецепти

 • Покажете рецептата и своята Европейска здравноосигурителна карта в аптеката.
 • За повечето основни лекарства се заплаща фиксирана сума. Разходите за другите лекарства се възстановяват по различни ставки до определен лимит, като вие трябва да заплатите остатъка. Обща информация за възстановяването на разходи ще намерите на английски и полски на уебсайта на министерството на здравеопазването.
 • Ако вашето лекарство не е в списъка с лекарства, за които разходите се възстановяват, ще трябва да заплатите пълната цена.

Възстановяване на разходи

Ако е трябвало да заплатите за здравни услуги, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента

 • Услуги, предоставени в медицински центрове, домове за медико-социални грижи или болници за рехабилитация — ще трябва да заплатите разходите за храна и настаняване.
 • Балнеолечение — ще трябва да заплатите част от разходите за настаняване и храна в санаториум, като сумата зависи от стандарта на стаята и продължителността на престоя. Дължимата сума се определя от министерството на здравеопазването.
 • Транспорт — имате право на транспорт с линейка до най-близкото здравно заведение и обратно въз основа на разпореждане на лекар/хирург, който предоставя услуги в рамките на системата за здравно осигуряване, в следните случаи:
  • лекарят реши, че се нуждаете от незабавно лечение в здравно заведение;
  • трябва да продължите дадено лечение, а мобилността ви е намалена, така че не можете да използвате обществен транспорт.

Помощта, която оказват службите за спешна помощ при инциденти или спешни случаи, е безплатна.

В случаите, които не са посочени по-горе, ще трябва да заплатите 60% или 100% от разходите.


Диализа, кислородо-/химиотерапия

Трябва да имате направление от лекар, който ви лекува в рамките на вашата система за здравно осигуряване.

Как се подава заявление за ЕЗОК


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК

Списък на лекарите и болниците (само на полски)

Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена в Полша

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)Departament Współpracy Międzynarodowej
Тел.: +48 (22) 572 62 68
Ел. адрес: ca17@nfz.gov.pl

Споделете тази страница