Заетост, социални въпроси и приобщаване

Luxembourg

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112

Caisse nationale de santé (Национална здравна каса на Люксембург)
Тел.: + 352 27 57 - 1
Ел. адрес: cns@secu.lu


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Можете да се прегледате при който и да е лекар. Всички лекари, които имат разрешение да работят в Люксембург, автоматично сключват договор с Националната здравна каса (CNS).
 • Хонорарите на лекарите са различни. Искайте разписка за всички извършени плащания.
 • Нямате нужда от направление, за да ви прегледа специалист.
 • Трябва да представите вашата Европейска здравноосигурителна карта.

Зъболекари

 • Можете да се прегледате при който и да е зъболекар, тъй като всички зъболекари работят в рамките на обществената система за здравно обслужване.
 • Освен възстановяваната напълно всяка година сума от 60 евро, от всички платени за зъболечение суми се възстановяват 88 % за възрастните и 100 % за децата под 18 години. За зъбни протези има специални условия и ставки за възстановяване.
 • За определени видове зъболечение трябва най-напред да получите одобрение от здравната каса.

Болнично лечение

 • Всички болници в Люксембург имат договор с Националната здравна каса (CNS). Въпреки това трябва да представите вашата Европейска здравноосигурителна карта, когато ви приемат.
 • За стационарно лечение пациентите заплащат стандартна дневна такса, която не се възстановява.
 • Тази такса не се заплаща за деца на възраст под 18 години.
 • Тя не се заплаща и от родилки през първите 12 дни след раждането.
 • Възможно е да се наложи да заплатите такса директно на лекуващия лекар, а след това може да поискате сумата да ви бъде възстановена от CNS.
 • Ще трябва да заплатите за всички допълнителни услуги, например за единична стая.

Рецепти

 • Рецептата ви може да бъде изпълнена във всяка аптека в Люксембург.
 • Някои рецепти трябва да бъдат разрешени от Националната здравна каса (CNS), преди да можете да получите лекарството.
 • Размерът на възстановяването зависи от лекарството. Добре е да попитате лекаря дали трябва да се свържете със здравната каса.
 • Разходите за лекарства се възстановяват в размер на 40 %, 80 % или 100 % от заплатената сума, ако са включени в списъка на медикаментите, актуализиран и публикуван всеки месец.

Линейка

 • Превозът с линейка (осигурена от службата за спешна медицинска помощ — SAMU) е безплатен за хората с валидна Европейска здравноосигурителна карта или валидно удостоверение за временно заместване.
 • Покриват се до 70 % от разходите за транспорт, който не е спешен, когато става дума за публични служби за спешна помощ под юрисдикцията на държавата или общините. Покриват се до 70 % от разходите за транспорт, който не е спешен и е предоставен от други видове служби за спешна помощ, по тарифа от 1,25 евро на километър при минимална сума от 38 евро на превоз. Покрива се само превоз, пристигащ или тръгващ от болница и предписан от лекар, като в рецептата трябва да е посочено, че по медицински причини се налага пациентът да пътува в легнало или неподвижно положение.

Въздушна спешна помощ

 • Превозът с въздушна спешна помощ е безплатен за хората с валидна Европейска здравноосигурителна карта или валидно удостоверение за временно заместване.

Възстановяване на разходи

Заявленията за възстановяване на разходи трябва да се адресират до Националната здравна каса на Люксембург (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Тел.: + 352 27 57 - 1
Ел. адрес: cns@secu.lu

 • Възможно е да не ви бъдат възстановени всички разходи, тъй като някои видове държавно здравно обслужване в Люксембург се заплащат отчасти от пациента.
 • Ще трябва да представите оригиналната фактура и доказателство за плащане на здравната каса. Също така са необходими копие от вашата ЕЗОК, адресът ви по местопребиваване и вашите банкови данни (под формата на удостоверение за банкови данни — извлечение с вашите точни банкови данни (RIB), издадено от вашата банка). На домашния си адрес ще получите потвърждение за възстановяването на разходите.
 • Не забравяйте да запазите копие от всеки документ, който изпращате.
 • Ако не можете да изпратите заявление за възстановяване на разходите по време на престоя си, свържете се с националната здравноосигурителна институция след завръщането си във вашата страна.

Доплащане от пациента

 • Преглед при лекар — таксите за преглед са различни. Въз основа на официалните такси, разходите се възстановяват обикновено на равнище 88 % за възрастни и 100 % за деца и младежи на възраст до 18 години. Искайте разписка за всички извършени плащания.
 • Посещение на лекар вкъщи — Възрастните заплащат 20 % от минималната сума за домашно посещение.
 • За болнично лечение — хоспитализираните пациенти заплащат неподлежаща на възстановяване стандартна дневна такса от 21,99 евро (тази такса не се заплаща от деца под 18 години. Освен това нейното заплащане е ограничено до максимум 30 дни на календарна година).
 • Зъболечение — Освен възстановяваната напълно всяка година сума от 60 евро, от всички платени за зъболечение суми се възстановяват 88 % за възрастните и 100 % за децата под 18 години. За зъбни протези има специални условия и ставки за възстановяване.
 • Други: вижте раздел „Лечение, осигуряване и разходи“

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Вашата ЕЗОК покрива предоставянето на кислородна терапия, диализа и химиотерапия.
 • Трябва да уредите и резервирате предварително лечението. Направете това достатъчно дълго преди заминаването си.
 • Свържете се със CNS за помощ.
 • За диализа: Открийте най-близкия център за диализа.
 • За кислородна терапия: Свържете се със CNS за помощ.
 • За химиотерапия (в азбучен ред):

Как се подава заявление за ЕЗОК

Лицата, осигурени в Люксембург, могат да поръчат картата си, като използват електронния формуляр за подаване на заявление.

Лекари/болници,приемащи ЕЗОК

Всички лекари, които имат разрешение да работят в Люксембург, автоматично сключват договор с Националната здравна каса (CNS).

Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Люксембург

Caisse nationale de santé
Тел.: + 352 27 57 - 1
Ел. адрес: cns@secu.lu

Поръчайте чрез формуляра за контакт.

Споделете тази страница