Заетост, социални въпроси и приобщаване

Ирландия

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112 или 999

Национална здравна служба (НЗС)
Тел.: Информационна линия на НЗС 1850 24 1850 / +353 41 6850300


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • За да получите лечение с помощта на вашата Европейска здравноосигурителна карта, трябва да се прегледате при лекар, който има договор със схемата за първична медицинска помощ на националната здравна служба (обществената система за здравеопазване).
 • Лечението при лекарите, работещи по договор с тази служба, е безплатно.
 • Можете да получите по-подробна информация за тези лекари от местния клон на националната здравна служба.
 • Ако не сте сигурен дали вашият лекар има договор със службата за възстановяване на разходите за първична медицинска помощ, ясно заявете, че искате да бъдете лекувани в рамките на системата за обществено здравеопазване.

Рецепти

 • За лекарствата, предписани от лекар, имащ договор с националната здравна служба, се заплаща такса.

Зъболекари

 • Спешно зъболечение, включително поправка на зъбни протези, се предлага от зъболекари, имащи договор с националната здравна служба (НЗС).
 • Преди започване на лечението се свържете с местния клон на националната здравна служба или с клиника за зъболечение.

Болнично лечение

 • При спешен случай отидете директно в спешното отделение на някоя обществена болница.
 • Притежателите на Европейска здравноосигурителна карта не заплащат такса за полученото от тях необходимо лечение.

Линейка

 • Няма налична информация.
 • При спешни случаи превозът с линейка до болница се покрива от Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Въздушна спешна помощ

 • Няма налична информация.

Възстановяване на разходи

В Ирландия здравната система е с внасяне на здравноосигурителни вноски, така че няма възстановяване на разходи.

Национална здравна служба (НЗС)
Тел.: Информационна линия на НЗС 1850 24 1850 / +353 41 6850300

Ако трябва да заплатите за здравни грижи, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.


Доплащане от пациента

 • За лечението не се доплаща.
 • За всяко предписано лекарство има минимална такса.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Тези видове лечение трябва да бъдат уговорени предварително.
 • Това може да бъде уредено от лице и/или болница в друга държава.
 • Трябва да се свържете предварително с местната здравна служба / болницата, която се намира най-близо до мястото, където ще отседнете в Ирландия, тъй като там трябва да са информирани за необходимото лечение и какво точно е предписано.

Как се подава заявление за ЕЗОК


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена в Ирландия

Национална здравна служба (НЗС) — Европейска здравноосигурителна карта

Тел.: Информационна линия на НЗС 1850 24 1850 / +353 41 6850300

Ел. адрес: hselive@hse.ie

Споделете тази страница