Заетост, социални въпроси и приобщаване

Finland

Забележка:

 • Законно пребиваващите в Дания, Исландия, Норвегия или Швеция трябва само да представят валидна национална лична карта и да посочат своя постоянен адрес в другата скандинавска държава, за да получат медицинска помощ във Финландия при същите условия като за местните граждани.

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112.
 • Свържете се с местен общински здравен център или болница в района, в който сте отседнали.

Във Финландия има два официални езика: фински и шведски. Повечето хора обаче, включително работещите в сферата на здравеопазването, говорят и английски.


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Европейската здравноосигурителна карта ви дава право на необходимо здравно лечение във всяко обществено здравно заведение. Можете да се свържете с общински здравен център, където ще преценят от какви медицински грижи се нуждаете.
 • Ще трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта, както и паспорт или друг документ за самоличност, за да получите лечение на същата цена като гражданите на страната.
 • В здравния център ще трябва да заплатите клиентска такса според определен ценоразпис.
 • Ако сте на възраст под 18 години, лечението в повечето случаи е безплатно.
 • Можете да се обърнете към частни лекари или клиники, където ще трябва да заплатите пълната такса. По-късно обаче може да поискате разходите ви да бъдат възстановени от социалноосигурителната институция Kela.

Зъболекари

 • Европейската здравноосигурителна карта ви дава право на необходимо здравно лечение във всяко обществено здравно заведение. Свържете се с общински здравен център, ако се нуждаете от зъболечение.
 • Ще трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта, както и паспорт или друг документ за самоличност, за да получите лечение на същата цена като гражданите на страната.
 • В здравния център ще трябва да заплатите клиентска такса според определен ценоразпис. Съществуват и такси за различните видове лечение, които могат да се различават в зависимост от процедурата (приблизително между 8 и 220 евро).
 • Ако сте на възраст под 18 години, лечението обикновено е безплатно.
 • Можете да се обърнете към частни зъболекари или клиники, където ще трябва да заплатите пълната такса. По-късно обаче може да поискате разходите ви да бъдат възстановени от Kela.

Болнично лечение

 • За да бъдете приети в болница, ви е нужно направление от лекар. При спешен случай можете да отидете директно в спешното отделение на някоя обществена болница.
 • Ще трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта и паспорт или друг документ за самоличност.
 • За стационарното лечение на пациенти в болница се заплаща дневна такса.
 • Ако сте на възраст под 18 години не е необходимо да плащате тази такса за повече от седем дни в рамките на календарна година.
 • За амбулаторно лечение се заплаща такса.
 • В частните болници ще трябва да заплатите всички разходи. По-късно обаче може да поискате разходите ви да бъдат възстановени от Kela.

Рецепти

 • Всички рецепти са в електронен формат. Можете да използвате вашата рецепта във всяка аптека.
 • Там ще трябва да платите пълната стойност на лекарствата.
 • Аптеката трябва да ви издаде разписка за всички закупени предписани лекарства, която можете да използвате, за да поискате от Kela да ви възстанови разходите.

Линейка

 • Европейската здравноосигурителна карта ви дава право да получите спешно лечение в линейка. Трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта на персонала от линейката.
 • Ще ви бъде начислена клиентска такса.

Въздушна спешна помощ

 • Европейската здравноосигурителна карта ви дава право да получите спешно лечение във въздушна линейка. Трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта на персонала на линейката.
 • Необходимостта от въздушен превоз се преценява, когато се обадите на телефон 112.
 • Има клиентска такса за въздушната спешна помощ.

Възстановяване на разходи

 • Националното здравно осигуряване възстановява част от разходите за:
  • здравни услуги в частно лечебно заведение според определен ценоразпис;
  • пътувания, свързани с лечение и прегледи;
  • лекарства, предписани от лекар.
 • Стандартната клиентска такса, плащана в общински здравни центрове или болници, не подлежи на възстановяване.
 • Можете да поискате разходите ви да бъдат възстановени от социалноосигурителната институция Kela, като изпратите формуляр SV 127(e), който обикновено е на разположение в частните клиники. Можете да намерите формуляра и на уебсайта на Kela.
 • Попълнете и подпишете формуляра. Трябва да посочите постоянния си адрес, датата и данни за банковата си сметка — име на банката и номер на сметката, включително международен номер на банковата сметка (IBAN) и банков идентификационен код (BIC).
 • Приложете копия от нужните документи, когато изпращате формуляра на Kela. Това са документи относно таксуваната от лекаря сума, прегледа и предписаното лечение, вашата Европейска здравноосигурителна карта и паспорт или друг документ за самоличност.
 • Kela ще ви преведе сумата по банков път.
 • Изпратете заявленията си за възстановяване на разходите в рамките на шест месеца, след като те са направени.
 • Повече информация за възстановяването на разходи е достъпна на уебсайта на Kela.

Номер на службата за възстановяване на медицински разходи
Тел.: +358 20 692 204 (за фински)
Тел.: +358 20 692 224 (за шведски)
Тел.: +358 20 634 2650 (за английски)

Ако не можете да изпратите заявление за възстановяване на разходите по време на престоя си във Финландия, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция при завръщането си във вашата страна.


Доплащане от пациента

 • Във Финландия обществените здравни услуги са:
  • безплатни или
  • таксата е една и съща за всички пациенти, или
  • таксата се определя в зависимост от доходите и семейното положение.
 • Максималните такси за общински здравни услуги са посочени в законодателството. Общините могат да решат да таксуват по-малки суми или да предоставят съответната услуга безплатно. Общините не могат да таксуват суми за услуги, които превишават реалната стойност на услугата.
 • Таксите за обществени услуги имат горна граница за календарна година, отвъд която не е необходимо клиентите да плащат повече. Това не важи за краткосрочните институционални грижи. Повече информация е достъпна на уебстраниците на министерството на социалните въпроси и здравеопазването.
 • Такси и разходи за частна практика: Kela възстановява част от таксата за частнопрактикуващия лекар и разходите за преглед и лечение съгласно определен ценоразпис. Ценоразписът е достъпен само на фински на уебсайта на Kela. Максималните подлежащи на възстановяване такси или разходи, посочени в ценоразписа, често са по-ниски от реално заплатената сума.
 • Не се възстановяват разходите за медицински услуги, предоставени от доставчици от обществения сектор, както и за периоди, в които дадено лице е лекувано в обществена болница или заведение (като старчески дом например).
 • Kela също така възстановява разходи за предписани от лекар медикаменти.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

Ако се нуждаете от подобно лечение, свържете се предварително с лечебното заведение (например болница), в което искате да се лекувате.


Как се подава заявление за ЕЗОК

 • ЕЗОК е достъпна за всеки, осигурен в рамките на финландската здравноосигурителна система, и за лицата, за чиито здравни разходи отговаря Финландия.
 • Картата може да се поръча

Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

Информация за контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена във Финландия

Свържете се с центъра за международни въпроси на Kela
Тел.: +358 20 634 0200
Факс: +358 20 634 1599
Ел. поща: inter.helsinki@kela.fi

Споделете тази страница