Заетост, социални въпроси и приобщаване

26/03/2010

Ден на равното заплащане, Белгия, 26 март 2010 г.

За две трети от белгийците гарантирането на равенство между мъжете и жените на работното място е приоритет, но те напълно подценяват съществуващата разлика в заплащането между жените и мъжете, като предполагат, че тя е около 2%, в сравнение с действителния й размер от 23%!

Ден на равното заплащане, Белгия, 26 март 2010 г.

Това са констатациите от ново проучване за разбиранията относно равното заплащане, възложено от профсъюза FGTB (Белгийска обща федерация на труда) в Белгия. 

Проучването е част от кампанията на FGTB във връзка с Деня на равното заплащане през 2010 г., в която се използват весели плакати и видеоклип, посветени на разликата в заплащането на жените и мъжете. Всеки, който прояви интерес към кампанията и иска да я подкрепи, може да стане посланик и да работи за повишаване на осведомеността по въпроса от позицията си на личност, ръководител, управител или работодател. 

Дейностите, планирани да се проведат в Белгия, включват повишаване на осведомеността сред децата в училище и родителите относно влиянието на стереотипите върху пътищата на развитие в образованието и изборът на кариера на младите жени, дебат за влиянието на почасовата заетост върху пенсионните права на жените и раздаване на великденски яйца сред хората, като жените получават по-малки яйца от мъжете, за да се изтъкнат неравенствата в заплащането, които продължават да съществуват.

Споделете тази страница