Заетост, социални въпроси и приобщаване

Финансови посредници

Финансови посредници по линия на европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ и Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI)


  • Зелено: страни, в които има финансови посредници
  • Синьо: страни, в които в момента няма финансови посредници
  • Сиво: страни, които не участват и/или не отговарят на изискванията за участие

Споделете тази страница